Eiropas lietu eksperti

Akcija „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti” sniedz jauniešiem iespēju uzzināt par Eiropas Savienības aktualitātēm no cilvēkiem, kuru darbs saistīts ar Eiropas Savienības tematiku. Ekspertu pieredze Eiropas lietās skar gan ES politisko tematu aspektus,  gan sadarbību ar citu ES valstu partneriem, ES finansētu projektu īstenošanu un Latvijas integrāciju un interešu pārstāvību ES kādā konkrētā nozarē.  Akcijas ietvaros eksperti var izvēlēties apciemot kādu no skolām, kas ir pieteikušās dalībai akcijā, viesoties savā dzimtajā skolā vai arī apmeklēt jebkuru citu Latvijas izglītības iestādi pēc saviem ieskatiem, piemēram, skolu, kurā mācās eksperta bērni.

Reaģējot uz Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļiem un potenciālajiem attīstības scenārijiem, akcijas norise no 2020.gada pavasara ir pārcelta uz 2020.gada rudeni. Līdz ar to, arī Eiropas lietu ekspertu pieteikšanās dalībai akcijā ir pārtraukta. Pieteikšanās process tiks turpināts septembrī.   

30. martā plānotais Eiropas lietu ekspertu informatīvais seminārs ir atcelts. Seminārs tiks organizēts 2020. gada rudenī, pirms akcijas pārceltās norises sākuma.

Vienlaikus, ja Eiropas lietu eksperts ar izglītības iestādes pārstāvi personīgi ir vienojies par vizītes rīkošanu aprīļa otrajā pusē vai maijā, tā joprojām var tikt organizēta. Šādā gadījumā, lūdzu, informējiet arī akcijas koordinatoru, lai saņemtu pieeju vizītes organizēšanai nepieciešamajiem atbalsta materiāliem (padomu dokuments, uzziņu materiāli un vairākas jau gatavas prezentāciju sagataves, tai skaitā speciālā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020" prezentācijas sagatave).

 

Akcijā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019" iesaistījās vairāk nekā 120 Eiropas lietu eksperti no 60 dažādām iestādēm un organizācijām. 2019. gada akcijas ekspertu pārstāvētās iestādes un organizācijas:Ārlietu ministrija, Finanšu ministrija, Fiskālās disciplīnas padome, Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Nacionālais veselības dienests, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālā nodaļa, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Republikas Saeima, Tiesībsarga birojs, Valsts augu aizsardzības dienests, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, Valsts darba inspekcija, Jaunpils novada dome, Valsts kanceleja, Valsts policija, Viļānu novada pašvaldība, Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālā struktūrvienība, Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona struktūrvienības Rēzeknes nodaļa. Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts, BEREC Office, Eiropas Komisija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības māja, Rail Baltica, Latvijas vēstniecība Nīderlandē, Itālijas vēstniecība Latvijā, Klubs "Māja" - Jaunatne vienotai Eiropai, Spānijas vēstniecība Latvijā, Polijas vēstniecība Latvijā, Moldovas vēstniecība Latvijā, Baltijas Vides Forums, Engures pagasta pārvalde,  biedrība ProBonoPublico.Latvia, Daugavpils Universitāte, Fizikālās enerģētikas institūts, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultāte, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Universitātes Fizikas, Matemātikas un Optometrijas fakultāte, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts, Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūts, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūts, Rīgas Tehniskās universitātes  Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Rīgas Tehniskās universitātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs,  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs.

 

Ievietots: 26. marts, 2020