Akcijas „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti" laikā ES institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, NVO aktīvisti un citi Eiropas lietu eksperti dodas uz Latvijas izglītības iestādēm, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās par Eiropas Savienību un tās aktualitātēm. 

Akciju „Atpakaļ uz skolu” 2007. gadā uzsāka Vācija, kas tajā laikā bija prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē. Akcija vainagojās panākumiem un jau 2008. gadā Eiropas Savienības informācijas aģentūra to pirmo reizi īstenota arī Latvijā. 

Akcijas aktualitātēm ir iespējams sekot līdzi Eiropas Savienības mājas sociālo mediju kontos Facebook.comTwitter.com un Instagram.com, kā arī, sociālajos medijos meklējot saturu ar tēmturiem #ESuzSkolu un #BackToSchool

Akcijas oficiālie tēmturi ir #ESuzSkolu un #BackToSchool

Akciju „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2022” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Akcija „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti” 2023. gadā

Akcija Latvijā šogad noritēja jau 15. reizi, tajā piedaloties 4159 skolēniem un studentiem. Akcijā iesaistījās 73 stāstnieki no dažādām iestādēm, dodoties 109 vizītēs uz 87 dažādām izglītības iestādēm visā Latvijā. Tika apmeklēti visi Latvijas reģioni, visaktīvākā izrādījās Rīga un Rīgas mācību iestādes, bet arī citi novadi izrādīja lielu interesei un piedalījās akcijā. Jauniešiem katra eksperta vizīte bija ne tikai liels notikums ikdienas skolas gaitās, bet arī vērtīga pieredze.

Akcijas “Atpakaļ uz skolu/Atpakaļ uz universitāti” organizatori vēlas pateikties visiem ekspertiem un izglītības iestādēm par dalību akcijā, kā arī skolēniem un studentiem par neizsīkstošo zinātkāri.

Uz tikšanos 2024. gadā!


Akcija „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti” 2022. gadā

Akcija Latvijā šogad noritēja jau 14. reizi, tajā piedaloties 4103 skolēniem un 82 studentiem. Akcijā iesaistījās 59 eksperti no 45 dažādām iestādēm, dodoties 68 vizītēs uz dažādām izglītības iestādēm visā Latvijā. Tika apmeklēti visi Latvijas reģioni, visaktīvākā izrādījās Rīga un Rīgas mācību iestādes, bet arī citi novadi izrādīja lielu interesei un piedalījās akcijā. Jauniešiem katra eksperta vizīte bija ne tikai liels notikums ikdienas skolas gaitās, bet arī vērtīga pieredze. 
Akcijas “Atpakaļ uz skolu/Atpakaļ uz universitāti” organizatori vēlas pateikties visiem ekspertiem un izglītības iestādēm par dalību akcijā, kā arī skolēniem un studentiem par neizsīkstošo zinātkāri.
Uz tikšanos 2023. gadā!

Akcija „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti” 2021. gadā

2021. gada vizītes norisinājās tiešsaistē vienu mēnesi un Eiropas lietu eksperti tikās ar vairāk nekā 2000 skolēniem un studentiem no visiem Latvijas plānošanas reģioniem. Akcija “Atpakaļ uz Skolu/ Atpakaļ uz Universitāti 2021” norisinājās no 12.aprīļa līdz 14.maijam. Covid-19  pandēmijas iespaidā vizītes noritēja attālinātā veidā, izmantojot ZOOM, Google Meet vai Microsoft Teams platformu. Tika radīti jauni izejmateriāli - Kahoot, Mentimeter un prezentāciju veidolā, kas tika izsniegti arī ekspertiem.

 

Akcija „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti” 2020. gadā

2020. gadā Akcija „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti” norisinājās neierastos
apstākļos – rudens semestrī no 2. novembra līdz 18. decembrim. Akcijas ietvaros Eiropas lietu
eksperti tikās ar vairāk nekā 1085 skolēniem un studentiem no 30 izglītības iestādēs dažādos
Latvijas reģionos.

Atskats uz daļu no 2020. gadā notikušajām akcijas vizītēm lasāms izglītības iestāžu un ekspertu publicētajos materiālos:

Akcija „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti” 2019. gadā

Akcija „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti" 2019. gadā norisinājās no 18. marta līdz 10. maijam. Kopumā akcijā piedalījās 121 Eiropas lietu eksperts no 62 dažādām iestādēm un organizācijām, 156 vizīšu laikā tiekoties ar vairāk nekā 7000 jauniešiem. Akcijas vizītes ir norisinājušās 120 dažādās izglītības iestādēs Rīgā un 60 citās apdzīvotās vietās visā Latvijā. 

Ekspertu un izglītības iestāžu publikācijas par akciju „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019”

Fotogrāfijas no 2019. gadā notikušajām ekspertu vizītēm apskatāmas ES Mājas Facebook lapā.

 

Akcija „Atpakaļ uz skolu” 2018. gadā

2018. gadā akcijas ietvaros vizītes norisinājās vairāk nekā 80 izglītības iestādēs Rīgā, Valmierā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un vēl 50 citās apdzīvotās vietās visā Latvijā, ekspertiem tiekoties ar aptuveni 6000 skolēniem un studentiem. Akcijā „Atpakaļ uz skolu” iesaistījās vairāk nekā 100 Eiropas lietu eksperti.

Ekspertu un izglītības iestāžu publikācijas par akciju „Atpakaļ uz skolu 2018”

 

Fotogrāfijas no 2018. gadā notikušajām ekspertu vizītēm apskatāmas ES Mājas Facebook lapā.

 

Akcija „Atpakaļ uz skolu” 2017. gadā

Akcijas "Atpakaļ uz skolu" ietvaros 2017. gadā Eiropas lietu eksperti viesojās 120 dažādās izglītības iestādēs Rīgā, Valmierā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Jelgavā un vēl 60 citās apdzīvotās vietās visā Latvijā, tiekoties ar vairāk nekā 6000 jauniešiem. Akcijā piedalījās vairāk nekā 100 eksperti no 50 dažādām institūcijām un organizācijām.

Fotogrāfijas no 2017. gadā notikušajām ekspertu vizītēm apskatāmas ES Mājas Facebook lapā.

 

Akcija „Atpakaļ uz skolu” 2016. gadā

2016. gadā akcijā „Atpakaļ uz skolu” bija pārstāvētas 44 dažādas institūcijas un organizācijas. Eiropas lietu eksperti viesojās vairāk nekā 70 dažādās skolās Rīgā, Kuldīgā, Alūksnē, Jelgavā, Daugavpilī un daudzās citās vietās visā Latvijā. Kopumā akcijas "Atpakaļ uz skolu 2016" ietvaros norisinājās vairāk nekā 150 vizītes un eksperti tikās ar vairāk nekā 6000 jauniešiem.

Fotogrāfijas no 2016. gadā notikušajām ekspertu vizītēm apskatāmas ES Mājas Facebook lapā.