Materiāls vidusskolēnu diskusijām “Tu=Tavs viedoklis”

Kā strādāt ar materiālu “Tu=Tavs viedoklis”

  1. Izvēlieties vienu no 15 piedāvātajiem plakātiem, kuru vēstījums rosina uz konkrētiem diskusiju tematiem;
  2. Izmantojiet piedāvāto ideju diskusijas norisei vai pielāgojiet kādu citu no materiālā ietvertajām idejām;
  3. Pirms diskusijas atgādiniet skolēniem par diskusiju kultūru (1. slaids) un izmantojamām atbalsta frāzēm (2. slaids);
  4. Uzlieciet uz ekrāna diskusijas norises aprakstu, lai skolēni paši var sekot līdzi. Ja veidojiet savus uzdevumus, jautājumus, izmantojiet failu, kurā apkopoti tikai plakāti;
  5. Izvēlieties vai pirms diskusijas mudiniet skolēnus iepazīties ar papildmateriāliem par konkrētajām tēmām, vai diskusijas mērķis ir aktualizēt skolēnu domas, rosināt interesi par  tēmu.

 

Par Loesje plakātiem

Mācību materiālā diskusijas ierosināšanai ir izmantoti Loesje plakāti. Plakātus radošās rakstīšanas darbnīcās dažādās Eiropas valstīs aktīvisti rada jau kopš 1983. gada. Plakātu dizains un tekstu rakstīšanas metode radās kā septiņu cilvēku iniciatīva Nīderlandē. Mūsdienās starptautiskā organizācija „Loesje” ir aktīva vairāk nekā 25 pasaules valstīs, kopš 2006. gada arī Latvijā. Loesje plakātu mērķis ir aicināt cilvēkus apstāties un aizdomāties par pasaulē notiekošo, mūsu lomu šajos notikumos.

Loesje plakātu veidošanā ir jāievēro nosacījumi, kas nodrošina plakātu starptautisko atpazīstamību. Pamanāmākie - melnbaltais un askētiskais dizains, kā arī Loesje paraksta lietošana. Plakātu dizaina specifika ir arī pieturas zīmju nelietošana, teksta lasāmību  panākot ar pārdomātu vārdu un frāžu sadalījumu. Būtisks iemesls pieturas zīmju nelietošanai plakātos ir uzskats, ka vienu un to pašu tekstu kāds var lasīt kā aicinājumu, bet citam tas būs kā jautājums. Šādi tiek atgādināts, ka cilvēki ir dažādi, tāpēc vienu un to pašu informāciju var uztvert atšķirīgi.

Loesje plakāti ir pieejami vairāk nekā 30 dažādās valodās organizācijas starptautiskajā mājas lapā www.loesje.org . Latvijā tapušie Loesje plakāti ir apkopti adresē http://ej.uz/Loesje-plakati. Loesje plakātus nekomerciāliem un personīgiem mērķiem drīkst izplatīt un izmantot jebkādā veidā. Loesje plakātu un to tekstu lietošana komerciāliem mērķiem ir obligāti iepriekš jāsaskaņo (par latviešu valodā esošajiem plakātiem sazinoties ar “Loesje Latvia”). Papildu informāciju par Loesje aktivitātēm Latvijā var uzzināt www.facebook.com/LoesjeLatvia un www.instagram.com/loesje.latvia

Materiāli:

Plakāti vidusskolai

Diskusijas vidusskolai

Diskusijas un debates kā metodes mācību procesā

Metodikas skolas “Pupa” izdevums “Diskutēsim!

Debašu kluba rokasgrāmata

Materiāls skolotājam “Kā mācīt strīdīgas tēmas

Sarunu skolas LAMPA video materiāli par sarunu kultūru Kā veidot labu dialogu? (angļu valodā), Konstruktīva komunikācija, Būt opozīcijā, Kāpēc ir labi strīdēties? u.c.

 

Diskusiju tēmas un izziņas materiāli

Plakāti Nr. 2, 6, 7, 9, 12 – līdzdalība un pilsoniskā atbildība.

Izziņas materiāli: prezentācija “Pilsoniskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā”; virtuāla spēle par līdzatbildību un līdzdalību

Plakāti Nr. 1, 3,  5, 8 – digitālās tehnoloģijas un mēs.

Izziņas materiāli: informācija par Eiropas Savienības prioritāti “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa”; Latvijas Drošāka interneta centra informatīvie un mācību materiāli

Plakāti Nr. 14 – kritiskā domāšana un medijpratība.

Izziņas materiāli: Eiropas Demokrātijas rīcības plāns; Latvijas Drošāka interneta centra informatīvie un mācību materiāli

Plakāts Nr. 15 – videi draudzīga domāšana.

Izziņas materiāli: infografika “Eiropas Zaļais kurss”; materiālu kopa Klimata pārmaiņas un Eiropas zaļais kurss; interaktīva prezentācija par Eiropas Zaļo kursu; aprites ekonomikas spēle “RITenis

Plakāts Nr. 4, 10, 11, 13 – sabiedrība un vērtības.

Izziņas materiāli: prezentācija Eiropas Savienības vērtības