Kā strādāt ar materiālu “Tu=Tavs viedoklis”

  1. Izvēlieties vienu no 15 piedāvātajiem plakātiem, kuru vēstījums rosina uz konkrētiem diskusiju tematiem;
  2. Izmantojiet piedāvāto ideju diskusijas norisei vai pielāgojiet kādu citu no materiālā ietvertajām idejām;
  3. Pirms diskusijas atgādiniet skolēniem par diskusiju kultūru (1. slaids) un izmantojamām atbalsta frāzēm (2. slaids);
  4. Uzlieciet uz ekrāna diskusijas norises aprakstu, lai skolēni paši var sekot līdzi. Ja veidojiet savus uzdevumus, jautājumus, izmantojiet failu, kurā apkopoti tikai plakāti;
  5. Izvēlieties vai pirms diskusijas mudiniet skolēnus iepazīties ar papildmateriāliem par konkrētajām tēmām, vai diskusijas mērķis ir aktualizēt skolēnu domas, rosināt interesi par  tēmu.