Klimata pārmaiņas un Eiropas zaļais kurss

Informācija, noderīgi materiāli un idejas pedagogiem klimata pārmaiņu un citu vides tēmu iekļaušanai stundās
 

Argumentētai sarunai ar skolēniem noderēs fakti un aprēķini!
Par līdzšinējām un nākotnes klimata pārmaiņām Latvijā stāsta Dace GAILE, klimatoloģe, datu analītiķe Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Lejupielādē prezentāciju pdf formātā

Video

Skaties video youtube.comEiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas vadītājas Jolantas BOGUSTOVAS prezentācija par Eiropas Parlamenta biroja Latvijā izstrādāto metodisko materiālu “Klimata pārmaiņas un Eiropas Savienības zaļais kurss” un Eiropas zaļo kursu.
Lejupielādē prezentāciju pdf formātā


Skolēnu emociju raisīšanai noderēs mākslas valoda!
Idejās un praktiskos ieteikumos, kā izmantot mākslu kā resursu vides tēmu komunikācijā, dalās žurnāliste, studējoša bioloģe Eva JOHANSONE. Kā pašu radītu mākslu vai arī mākslas pasākumu apmeklēšanu efektīvi izmantot, lai runātu ar skolēniem par vides jautājumiem?
Lejupielādē prezentāciju pdf formātā

video

Skaties video youtube.comMetodiskais materiāls "Klimata pārmaiņas un Eiropas Savienības zaļais kurss"
Lejupielādē pdf formātā

Bilde

Mūsdienās retais apšaubīs, ka klimata pārmaiņas ir kļuvušas par ikdienas sastāvdaļu. Tā ir parādība, kuras radītās sekas atstāj ietekmi uz uzņēmējdarbību, pētniecības programmām, sabiedrības veselību, cilvēku dzīves veidu un daudzām citām jomām. Klimata pārmaiņu komplekso un daudzveidīgo dabu nav iespējams ievietot vienas zinātņu nozares vai mācību priekšmeta “kastītē”, bet vēlams pielietot caurviju pieeju. Tā ļaus izvairīties no klimata pārmaiņu kā “modes lietas” piesaukšanas, pierādīt, ka tā ir ikdienas sastāvdaļa, kas prasa ne tikai praktisku rīcību, bet arī kritisko domāšanu, radošumu, sadarbību un pilsonisko atbildību.

Klimata pārmaiņu mazināšana ir nevis stāsts par kādu citu tālumā, bet par individuālu, apzinātu rīcību kopīga labuma vārdā. Skolās pielietotā blokstundu pieeja ir labvēlīga šādu tēmu izzināšanai un izpratnei. Piedāvātais metodisko līdzekļu kopums ir izveidots kā palīgs skolotājiem, kas ļauj izmantot apkopotos uzdevumus dažādās kombinācijas un proporcijās, kā arī radoši pašiem skolotājiem un skolēniem to papildināt.