Informācija, noderīgi materiāli un idejas pedagogiem klimata pārmaiņu un citu vides tēmu iekļaušanai stundās
 

Argumentētai sarunai ar skolēniem noderēs fakti un aprēķini!
Par līdzšinējām un nākotnes klimata pārmaiņām Latvijā stāsta Dace GAILE, klimatoloģe, datu analītiķe Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Lejupielādē prezentāciju pdf formātā

Video

Skaties video youtube.comEiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas vadītājas Jolantas BOGUSTOVAS prezentācija par Eiropas Parlamenta biroja Latvijā izstrādāto metodisko materiālu “Klimata pārmaiņas un Eiropas Savienības zaļais kurss” un Eiropas zaļo kursu.
Lejupielādē prezentāciju pdf formātā


Skolēnu emociju raisīšanai noderēs mākslas valoda!
Idejās un praktiskos ieteikumos, kā izmantot mākslu kā resursu vides tēmu komunikācijā, dalās žurnāliste, studējoša bioloģe Eva JOHANSONE. Kā pašu radītu mākslu vai arī mākslas pasākumu apmeklēšanu efektīvi izmantot, lai runātu ar skolēniem par vides jautājumiem?
Lejupielādē prezentāciju pdf formātā

video

Skaties video youtube.comMetodiskais materiāls "Klimata pārmaiņas un Eiropas Savienības zaļais kurss"
Lejupielādē pdf formātā

Bilde

Mūsdienās retais apšaubīs, ka klimata pārmaiņas ir kļuvušas par ikdienas sastāvdaļu. Tā ir parādība, kuras radītās sekas atstāj ietekmi uz uzņēmējdarbību, pētniecības programmām, sabiedrības veselību, cilvēku dzīves veidu un daudzām citām jomām. Klimata pārmaiņu komplekso un daudzveidīgo dabu nav iespējams ievietot vienas zinātņu nozares vai mācību priekšmeta “kastītē”, bet vēlams pielietot caurviju pieeju. Tā ļaus izvairīties no klimata pārmaiņu kā “modes lietas” piesaukšanas, pierādīt, ka tā ir ikdienas sastāvdaļa, kas prasa ne tikai praktisku rīcību, bet arī kritisko domāšanu, radošumu, sadarbību un pilsonisko atbildību.

Klimata pārmaiņu mazināšana ir nevis stāsts par kādu citu tālumā, bet par individuālu, apzinātu rīcību kopīga labuma vārdā. Skolās pielietotā blokstundu pieeja ir labvēlīga šādu tēmu izzināšanai un izpratnei. Piedāvātais metodisko līdzekļu kopums ir izveidots kā palīgs skolotājiem, kas ļauj izmantot apkopotos uzdevumus dažādās kombinācijas un proporcijās, kā arī radoši pašiem skolotājiem un skolēniem to papildināt.

Zaļais ceļojums
Vai esat gatavi zaļajam izaicinājumam? Vidusskolu skolotājiem ir pieejama mācību rīkkopa, kurā apkopotas jaunas idejas un pamatinformācija, ko var izmantot mācību stundās par ilgtspējības jautājumiem. Šī rīkkopa tika  izstrādāta kā daļa no kampaņas “Zaļais ceļojums”, kuras mērķis ir popularizēt ilgtspējīgus projektus un videi draudzīgu dzīvesveidu jauno eiropiešu vidū.

Mūsu planēta, mūsu nākotne
Izpētot interaktīvo vietni “Mūsu planēta, mūsu nākotne”, var uzzināt par klimata pārmaiņu zinātni un pasākumiem, kurus īsteno visā ES, kā arī par to, kā mēs visi varam palīdzēt cīņā pret klimata pārmaiņām. Sadaļā “Skolotāja centrs” ir arī vairāki mācību uzdevumi un saistīti materiāli.


52 soļi ceļā uz zaļāku pilsētu
Pilsētās ir liela bioloģiskā daudzveidība, kas jāsargā, jo tā ir svarīga mūsu dzīves kvalitātei, tā dod mums tīru gaisu, pārtiku, ūdeni un ir nepieciešama mūsu garīgajai veselībai. Ļaujiet dabai vairāk ienākt pilsētā! Šajā bukletā sniegti 52 padomi, kā visa gada garumā atbalstīt pilsētu bioloģisko daudzveidību.


Galda spēle par bioloģisko daudzveidību
Uzaicini draugus izmēģināt šo spēli, kuras tēma ir bioloģiskā daudzveidība! Uzzināsi šo to interesantu par dabu un tās aizsardzību. Paņem dažādu krāsu akmentiņus un izmanto kā spēles kauliņus. Ļauj iztēlei vaļu!

Climate & Energy Quiz
Katram dalībniekam ir lieliska iespēja piedalīties viktorīnā un uzzināt noderīgu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar vidi, klimatu un enerģiju. Spēle pieejama visās ES valodās, turklāt tai ir divas versijas- gan bērniem, gan vecākiem.

Galda spēle par klimata pārmaiņām
Izmēģini spēkus  galda spēlē par klimata pārmaiņām un uzzini noderīgu informāciju par ikdienas paradumiem. Spēle pieejama visās ES valodās!

Iepazīsti apputeksnētājus
Izaicini savus draugus un ģimeni sacensties un uzzināt ko vairāk par dažādiem apputeksnētājiem, to nozīmi cilvēcei un to izzušanas risku. Jo vairāk zināsi par šīm brīnišķīgajām un vērtīgajām radībām, jo lielākas tavas iespējas uzvarēt!

Komikss ‘’Ugunskuru nakts’’
Mūsdienās dzīve lauku saimniecībā var būt aizraujoša! Šajā komiksā stāstīts par divu pusaudžu piedzīvojumu. Viņi uzzina, kā mūsdienu lauksaimnieki ražo kvalitatīvu pārtiku, strādājot Eiropas ekonomikas labā, bet tomēr aizsargājot vidi.

Eiropas jūru atlants
Uzziniet vairāk par Eiropas jūrām un piekrastēm, to vidi, saistītajām cilvēka darbībām un Eiropas rīcībpolitikām.

INFORMATĪVA ANIMĀCIJU SĒRIJA PAR ENERĢIJU (Katrai sērijai pievienota arī viktorīna un atbildes)

Kas ir Es enerģijas avoti?
Vairāk nekā puse enerģijas Eiropas Savienībā tiek importēta, galvenokārt fosilā kurināmā veidā, kā nafta un dabasgāze, kas nodrošina lielāko daļu mūsu energoapgādes. Kodolenerģija veido vēl 13 %, bet atjaunojamie energoresursi – vairāk nekā 15 %. Faktiski pēdējos gados enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, kļūst arvien populārāka. Un ES vēlas, lai tas turpinātos!

Kāda varētu būt nākotnes enerģija?
Saule ir mūsu zvaigzne! Tā mums dod neticamu gaismu un siltumu, pateicoties procesam, ko sauc par kodolsintēzi. Vai varat iedomāties, kas notiktu, ja mēs šo procesu varētu atkārtot uz Zemes? Tā būtu nākotnes enerģija! ES ir iesaistīta vērienīgā starptautiskā projektā, ko sauc par ITER un ar kuru tieši to arī iecerēts panākt

Kas ir energoefektivitāte?
Efektivitāte nozīmē iegūt vairāk, ieguldot mazāk. Ja izmantojam enerģiju efektīvi, varam baudīt tādas pašas vai lielākas ērtības, izmantojot mazāk enerģijas! ES energomarķējums piedāvā viegli lietojamu un saprotamu sistēmu ar krāsu kodiem, kas palīdz noteikt daudzu ierīču un sadzīves tehnikas energoefektivitāti.

Kas ir enerģija?
Viss ap mums darbojas, pateicoties enerģijai. Katrs cilvēks Eiropas Savienībā katru dienu patērē lielu daudzumu enerģijas. Elektroenerģijas patēriņu bieži mēra kilovatstundās. Tas ir enerģijas daudzums, kas tiek patērēts, lai vienu stundu piegādātu vienu kilovatu jaudas. Piemēram, 2 stundas dienā spēlējot videospēles, gada laikā tiek patērētas aptuveni 182 kilovatstundas elektroenerģijas.

Kas ir no neizsīkstošiem avotiem iegūta enerģija?
Mēs visi varam piedalīties apkārtējas vides un klimata aizsardzībā, izmantojot ekoloģiskākus enerģijas veidus. Piemēram, enerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, kuru tā sauc tāpēc, ka to iegūst no dabas un tā viegli atjaunojas. Eiropā ir daudz atjaunojamo energoresursu.

Aprites ekonomikas spēle
Kad produkts savu dzīves ciklu beidz, mēs no tā varam radīt jaunus produktus! Spēle liek aizdomāties par to, cik lietderīgi izmantojam dabas resursus. Iesaistoties aprites ekonomikā, ikviens var palīdzēt samazināt dabas resursu ieguvi un padari planētu zaļāku.

Interaktīva prezentācija par Eiropas zaļo kursu
Eiropas zaļā kursa prezentācijā vari iepazīties ar tādām tēmām kā tīra un efektīva enerģija, vieda mobilitāte, zero waste, tīra pārtika un bioloģiskā daudzveidība.Tu vari noskatīties visu prezentāciju vai izvēlēties sev vairāk interesējošo tēmu, gūstot atbildes uz sev visaktuālākajiem jautājumiem!

Virtuālā iespēju telpa
Interaktīva spēle, kurā dalībnieki aicināti izteikt viedokli par līdzatbildību un līdzdalību norisēs Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, balsojot ar "jā" vai "nē" par jautājumiem, kas katru no mums skar individuāli un arī globāli, t.sk. klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, digitālie risinājumi un ilgtspējīga lauksaimniecība.

Starpdisciplināri mācību satura spraudņi "Eiropas Savienība"
Spraudņu saturs ir veidots, balstoties uz atbilstošiem tematiem un sasniedzamajiem rezultātiem dabas zinību un ģeogrāfijas mācību programmas paraugā, to izvēršot. Tikai izprotot mūsu ikdienas darbību ietekmi uz klimatu, mainās mūsu attieksme un rīcība.