Eiropas lietu eksperti

Akcija „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti” sniedz jauniešiem iespēju uzzināt par Eiropas Savienības aktualitātēm no cilvēkiem, kuru darbs saistīts ar Eiropas Savienības tematiku. Ekspertu pieredze Eiropas lietās skar gan ES politisko tematu aspektus,  gan sadarbību ar citu ES valstu partneriem, ES finansētu projektu īstenošanu un Latvijas integrāciju un interešu pārstāvību ES kādā konkrētā nozarē. 

Reaģējot uz Covid-19 radītājiem izaicinājumiem, akcijas norise no 2020. gada pavasara ir tikusi pārcelta uz 2020. gada rudens semestri – Eiropas lietu ekspertus aicinot ar jauniešiem tikties laika posmā no 2. novembra līdz 4. decembrim.

Akcijas ietvaros eksperti var izvēlēties apciemot kādu no skolām, kas ir pieteiktas dalībai akcijā, viesoties savā dzimtajā skolā vai arī apmeklēt jebkuru citu Latvijas izglītības iestādi pēc saviem ieskatiem, piemēram, skolu, kurā ir tuvāk darba vietai. Aicinām izvērtēt iespēju tikšanos ar jauniešiem organizēt attālināti, izmantojot ekspertam vai izglītības iestādei ērtākos tiešsaistes saziņas risinājumus.

Ekspertu pieteikšanās akcijai norisinājās no 19. oktobra līdz 15. novembrim. Lai pieteiktos, bija nepieciešams aizpildīt tiešsaistes anketu.  Pēc anketas aizpildīšanas akcijas koordinatori sazinās ar ekspertu un palīdz norunāt vizītes norises laiku, kā arī citus nepieciešamos organizatoriskos jautājumus. Lai sagatavotos sarunai ar jauniešiem, ekspertiem tiek nodrošināts padomu dokuments un ir pieejamas arī vairākas jau izveidotas prezentācijas.

Informatīvais materiāls ekspertiem par pieteikšanos un dalību akcijā "Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020”

Ekspertiem pirms pieteikšanās akcijai un jauniešu tikšanās norises ir arī iespējams iepazīties ar 20. oktobra informatīvā semināra ierakstu - tajā ekspertiem noderīgu informāciju sniedz pārstāvji no ES Mājas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un jaunatnes organizācijas "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai".

Atpakaļ uz skolu ilustrācija, liela grāmata un cilvēki

Akcijā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019" iesaistījās vairāk nekā 120 Eiropas lietu eksperti no 60 dažādām iestādēm un organizācijām. 2019. gada akcijas ekspertu pārstāvētās iestādes un organizācijas:Ārlietu ministrija, Finanšu ministrija, Fiskālās disciplīnas padome, Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Nacionālais veselības dienests, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālā nodaļa, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Republikas Saeima, Tiesībsarga birojs, Valsts augu aizsardzības dienests, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, Valsts darba inspekcija, Jaunpils novada dome, Valsts kanceleja, Valsts policija, Viļānu novada pašvaldība, Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālā struktūrvienība, Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona struktūrvienības Rēzeknes nodaļa. Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts, BEREC Office, Eiropas Komisija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības māja, Rail Baltica, Latvijas vēstniecība Nīderlandē, Itālijas vēstniecība Latvijā, Klubs "Māja" - Jaunatne vienotai Eiropai, Spānijas vēstniecība Latvijā, Polijas vēstniecība Latvijā, Moldovas vēstniecība Latvijā, Baltijas Vides Forums, Engures pagasta pārvalde,  biedrība ProBonoPublico.Latvia, Daugavpils Universitāte, Fizikālās enerģētikas institūts, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultāte, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Universitātes Fizikas, Matemātikas un Optometrijas fakultāte, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts, Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūts, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūts, Rīgas Tehniskās universitātes  Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Rīgas Tehniskās universitātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs,  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs.

 

Ievietots: 19. novembris, 2020