ES māja Izglītības resursu centrs

Eiropas Savienības mājas Izglītības resursu centrs piedāvā:

- daudzveidīgus mācību, izziņas, vizuālos materiālus, izzinot Eiropas Savienību mācību procesā;

- metodiskas konsultācijas Eiropas pratības stiprināšanai skolā.

Eiropas Savienības mājas Izglītības resursu centra piedāvātos materiālus iepazīstiet šeit - ES Mājas Resursu centra katalogs.pdf

Materiālus pasūtiet, rakstot to kodu un vēlamo izmantošanas laiku uz e-pastu [email protected]. Pēc e-pasta saņemšanas ar Jums sazināsies Eiropas Savienības mājas darbinieks.

Materiālu bāze tiek regulāri atjaunota, tāpēc aicinām to vismaz reizi mēnesī pārskatīt. Gaidām arī Jūsu ieteikumus!

Svarīgi:

- materiālu izmantošanas laiks ir no vienas  līdz četrām nedēļām. Izņēmumu gadījumā var vienoties par citu materiālu izmantošanas laiku;

- Eiropas Savienības mājas Izglītības resursu centrs nenodrošina materiālu transportēšanu. Izvēlētie materiāli jāizņem un jānodod ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. ES mājas darba laiks ir no plkst.9.00 līdz 18.00 katru darba dienu;

- materiālus saņemiet tikai pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas;

- materiāli jānodod tīri un nebojāti. Katrs bojājumu gadījums tiek izskatīts individuāli, Pusēm vienojoties par situācijas risinājumu.