Dizains un tehnologijas

praudņu saturs ir veidots, balstoties uz atbilstošiem tematiem un sasniedzamajiem rezultātiem dizaina un tehnoloģijas mācību programmas paraugā, to izvēršot.

Katra spraudņa ievadā ir norādīti mācību priekšmeti, izziņas procesa metode, domāšanas rutīna vai spēle un sasniedzamie rezultāti.

Spraudņi lejupielādei: