1. 2024. gada Eiropas eksāmena jautājumi (LV) un Eiropas eksāmena jautājumi (ENG)

2. 2023. gada Eiropas eksāmena jautājumi (LV) un Eiropas eksāmena jautājumi (ENG).

3. 2022. gada Eiropas eksāmena jautājumi

4. 2021. gada Eiropas eksāmena jautājumi

5. 2020. gada Eiropas eksāmena jautājumi

6. 2019. gada Eiropas eksāmena jautājumi

7. Materiālu kopa Eiropas Savienības izzināšanai un Eiropas dienas svinēšanai

8. Rēbusu sērijas par Eiropas un Latvijas vērtībām un atbildes.

9. Prezentācija Pilsoniskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā

10. Prezentācija Eiropas Savienība slaidos (LV) un Eiropas Savienība slaidos (ENG)

Katrs slaids sniedz dažus vienkāršus faktus vai atslēgvārdus stilā, ko viegli var saprast vidusskolēns bez priekšzināšanām par ES. Tie izskaidro galvenos skaitļus, politiku un to, kā ES darbojas, un nodrošina pamatinformāciju par tādiem jautājumiem kā ES paplašināšanās, līgumi un ES simboli.

11. Prezentācija Eiropas Savienības vērtības

12. Materiāls vidusskolēnu diskusijām “Tu=Tavs viedoklis”

  1. Izvēlieties vienu no 15 piedāvātajiem plakātiem, kuru vēstījums rosina uz konkrētiem diskusiju tematiem.
  2. Izmantojiet piedāvāto ideju diskusijas norisei vai pielāgojiet kādu citu no materiālā ietvertajām idejām.
  3. Pirms diskusijas atgādiniet skolēniem par diskusiju kultūru (1.slaids) un izmantojamām atbalsta frāzēm (2. slaids).
  4. Uzlieciet uz ekrāna diskusijas norises aprakstu, lai skolēni paši var sekot līdzi. Ja veidojiet savus uzdevumus, jautājumus, izmantojiet failu, kurā apkopoti tikai plakāti.
  5. Izvēlieties vai pirms diskusijas mudiniet skolēnus iepazīties ar papildmateriāliem par konkrētajām tēmām, vai diskusijas mērķis ir aktualizēt skolēnu domas, rosināt interesi par tēmu.

Metodiskais atbalsts diskusiju organizēšanai

Materiāls diskusijām

Plakāti bez papildinformācijas

13. Atgādne Eiropas zaļais kurss 

Mūsu darbība ietekmē planētu arvien bīstamākā un neparedzamākā veidā. Lai novērstu katastrofu, ir jāpalēnina klimata pārmaiņas. Mums jāpielāgo savs dzīvesveids un valstīm – sava klimata politika. 

14. Eiropas Savienības alfabēts - grāmatzīme

Kodolīga informācija par ES vēsturi un prioritātēm grāmatzīmes formātā.

15. Metodiskais materiāls Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē

Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei. Animācija - kas ir intelektuālais īpašums, patents, preču zīme, dizainparaugs Tā ir ievadanimācija, kuras beigās būs iespēja izvēlēties vienu no četriem stāstiem. Katras animācijas beigās, iespējams atvērt jebkuru no pārējiem stāstiem.

16. Programma "Digitālā Eiropa" 

17. Prezentācija Par Eiropu īsumā.pdf

Šī prezentācija pamatskolas skolēniem palīdzēs 15–30 minūtēs izskaidrot svarīgākos ES aspektus un sagatavoties diskusijai, kā arī Eiropas eksāmenam. Piezīmēs ir papildu informācija un saites.

18. Animācijas seriāls "Digitālie pētnieki"

Digitālo tirgus akts - kāpēc jāregulē lielos tehnoloģiju uzņēmumus, Dezinformācijas apkarošana un digitālās pratības veidošanas, Jauniešu un bērnu aizsardzība tiešsaistē.

19. Latvija Eiropas Savienībā 20. Hronoloģija
Latvija Eiropas Savienībā − 20

Latvija Eiropas savieniba 20_0.pdf

20. Nozīmīgas dienas 2024. gadā

Latvija 2024

Eiropas Savienibai 20_0.pdf

21. Viktorīna "Es & ES"