Vidusskola

1. Rēbusu sērijas par Eiropas un Latvijas vērtībām

Atmini vārdu, kas raksturo Eiropas Savienību

Eiropas Savienības vērtības

2. Pilsoniskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā

Prezentācijā uzzināsiet, kas ir pilsoniskā līdzdalība un kādi ir tās veidi; kāda ir jauniešu attieksme pret dažādām līdzdalības formām un līdzdalības aktivitāte; kāda bija Latvijas iedzīvotāju aktivitāte Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019. gadā; kā var ietekmēt ES lēmumus.

Prezentācija: Pilsoniskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā


3. ES slaidos

Katrs slaids sniedz dažus vienkāršus faktus vai atslēgvārdus stilā, ko viegli var saprast vidusskolēns bez priekšzināšanām par ES. Tie izskaidro galvenos skaitļus, politiku un to, kā ES darbojas, un nodrošina pamatinformāciju par tādiem jautājumiem kā ES paplašināšanās, līgumi un ES simboli.

Prezentācija: ES slaidos

 

4. Atgādne "Eiropas zaļais kurss"

Mūsu darbība ietekmē planētu arvien bīstamākā un neparedzamākā veidā. Lai novērstu katastrofu, ir jāpalēnina klimata pārmaiņas. Mums jāpielāgo savs dzīvesveids un valstīm – sava klimata politika. 

Atgādne: Eiropas zaļais kurss 

 

5. Metodiskais materiāls "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē"

Plašs materiāls, kas ietver gan izziņas informāciju pedagogiem, gan nodarbību plānus, metožu aprakstus un darba lapas.  Starpdisciplināri, saturiski plaši un vecumposmam atbilstoši tiek apskatīti seši rūpnieciskā īpašuma temati: intelektuālais īpašums, izgudrojumi un patenti, preču zīmes, dizainparaugi, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsardzība pret viltojumiem.

Metodiskajā materiālā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kuras ieteicams izmantot vispārējās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, matemātikas, mājturības un tehnoloģijas, Latvijas vēstures, kā arī klases stundās. Pedagogi mācību procesā var izmantot piedāvāto tēmu pilnībā, vai arī izvēlēties tikai atsevišķas tās daļas.

Fragments no metodiskā materiāla

Metodiskais materiāls lejupielādei Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē

Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei. Animācija - kas ir intelektuālais īpašums, patents, preču zīme, dizainparaugs Tā ir ievadanimācija, kuras beigās būs iespēja izvēlēties vienu no četriem stāstiem. Katras animācijas beigās, iespējams atvērt jebkuru no pārējiem stāstiem.

 

6. Infografika – Virzība uz digitālu Eiropu

ES investē stratēģiskās digitālajās spējās un plašā digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Ko digitālā pārkārtošanās nozīmē Eiropas sabiedrībai un ekonomikai? Atbildes meklē infografikā un skaidrojumos.

Infografikas fragments

Infografika pieejama šeit!

7. 2021.gada Eiropas eksāmena jautājumi

Vidusskola

8. 2020. gada Eiropas eksāmena jautājumi

Vidusskola

 

9. 2019. gada Eiropas eksāmena jautājumi

Vidusskola