12024.gada Eiropas eksāmena jautājumi 4.-6.klase un 7.9.klase

2. Spēle "saSKATI EIROPU!" 

Spēle "saSKATI EIROPU!" veidota balstoties metodē "Autogrāfu medības". Katrs skolēns saņem spēles kartīti un, sarunājoties ar citiem, atrod klasesbiedru, kurš atbilst katram prasītajam nosacījumam. Pēc uzdevuma veikšanas seko saruna: ko jaunu skolēni uzzināja?; kuri jautājumi prasīja ilgāku laiku, kuri īsāku? u.c. Tāpat ierosinām veidot savas individuālās kartītes, lai izzinātu Eiropas Savienību un aktualizētu savu personīgo pieredzi. Veiksmi!

3. 2023.gada Eiropas eksāmena jautājumi 4.-6.klase un 7.-9.klase

4. 2022.gada Eiropas eksāmena jautājumi 4.- 6.klase un 7.- 9.klase

5. 2021. gada Eiropas eksāmena jautājumi 4.- 6. klase un 7.-9. klase 

6. 2020. gada Eiropas eksāmena jautājumi 5.- 6. klase un 7.- 9. klase

7. 2019. gada Eiropas eksāmena jautājumi 5.- 6. klase un 7.-9. klase

8. Materiālu kopa Eiropas Savienības izzināšanai un Eiropas dienas svinēšanai

4.-6. klase un 7.-9. klase

9. Rēbusu sērijas par Eiropas un Latvijas vērtībām un atbildes.

10. Eiropa + kopā!

11. Atgādne "Kas ir Eiropas Savienība?"

Atgādne ietver pamatinformāciju skaitļos un faktos par Eiropas Savienības attīstību, dalībvalstīm, vērtībām un simboliem. Atgādne izmantojama gan patstāvīgai zināšanu nostiprināšanai, gan arī integrējama mācību procesā, piemēram, kā izziņas avots metodei "Zinu, vēl nezinu, jautājums", spēlei "Bingo" vai vārdu minēšanas spēlei "Mēmais šovs". Tāpat skolēni, izmantojot atgādni, var veidot "Ideju zirnekli", papildinot sniegto pamatinformāciju.
Atgādnē ietvertās tēmas plašāk var izzināt materiālos, kas pieejami gan šajā sadaļā, gan https://esmaja.lv/lv/projekti/macibu-sturitis.

12. Atgādne "Що таке Європейський Союз?"

13. Atgādne "Eiropas zaļais kurss"

Mūsu darbība ietekmē planētu arvien bīstamākā un neparedzamākā veidā. Lai novērstu katastrofu, ir jāpalēnina klimata pārmaiņas. Mums jāpielāgo savs dzīvesveids un valstīm – sava klimata politika. 

14. Latvija un Eiropas Savienība

Šajā prezentācijā skolēni uzzinās par Latvijas un Eiropas Savienības attiecībām, pirms Latvija pievienojās Eiropas Savienībai; kad un kāpēc Latvija iestājās Eiropas Savienībā; kādi ir Latvijas ieguvumi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā; kuras ir Eiropas Savienības galvenās institūcijas un kas tajās strādā.

15. Diskusijas par ES prioritātēm "Tu=Tavs viedoklis"

  1. Izvēlieties vienu no 15 piedāvātajiem plakātiem, kuru vēstījums rosina uz konkrētiem diskusiju tematiem.
  2. Izmantojiet piedāvāto ideju diskusijas norisei vai pielāgojiet kādu citu no materiālā ietvertajām idejām.
  3. Pirms diskusijas atgādiniet skolēniem par diskusiju kultūru (1.slaids) un izmantojamām atbalsta frāzēm (2. slaids).
  4. Uzlieciet uz ekrāna diskusijas norises aprakstu, lai skolēni paši var sekot līdzi. Ja veidojiet savus uzdevumus, jautājumus, izmantojiet failu, kurā apkopoti tikai plakāti.
  5. Izvēlieties vai pirms diskusijas mudiniet skolēnus iepazīties ar papildmateriāliem par konkrētajām tēmām, vai diskusijas mērķis ir aktualizēt skolēnu domas, rosināt interesi par tēmu.

Metodiskais atbalsts diskusiju organizēšanai 

Materiāls diskusijām 

Plakāti bez papildinformācijas  

 

16. Prezentācija Par Eiropu īsumā.pdf

Šī prezentācija pamatskolas skolēniem palīdzēs 15–30 minūtēs izskaidrot svarīgākos ES aspektus un sagatavoties diskusijai, kā arī Eiropas eksāmenam. Piezīmēs ir papildu informācija un saites.

17. Eiropas Savienības alfabēts - grāmatzīme

Kodolīga informācija par ES vēsturi un prioritātēm grāmatzīmes formātā: gŗāmatzīmes 1. puse  gŗāmatzīmes 2. puse 

18. Metodiskais materiāls "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē"

 Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei.Animācija - kas ir intelektuālais īpašums, patents, preču zīme, dizainparaugs Tā ir ievadanimācija, kuras beigās būs iespēja izvēlēties vienu no četriem stāstiem. Katras animācijas beigās, iespējams atvērt jebkuru no pārējiem stāstiem.

19. Animācijas seriāls "Digitālie pētnieki"

20. Plakāts "Eiropas Diena"

Atgādnes fragments