Pamatskola

1. Latvija un Eiropas Savienība

Šajā prezentācijā skolēni uzzinās par Latvijas un Eiropas Savienības attiecībām, pirms Latvija pievienojās Eiropas Savienībai; kad un kāpēc Latvija iestājās Eiropas Savienībā; kādi ir Latvijas ieguvumi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā; kuras ir Eiropas Savienības galvenās institūcijas un kas tajās strādā.

Prezentācija: Latvija un Eiropas Savienība

 

2. Par Eiropu īsumā

Šī prezentācija pamatskolas skolēniem palīdzēs 15–30 minūtēs izskaidrot svarīgākos ES aspektus un sagatavoties diskusijai, kā arī Eiropas eksāmenam. Piezīmēs ir papildu informācija un saites.

Prezentācija: Par Eiropu īsumā

 

3. Metodiskais materiāls "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē"

Plašs materiāls, kas ietver gan izziņas informāciju pedagogiem, gan nodarbību plānus, metožu aprakstus un darba lapas.  Starpdisciplināri, saturiski plaši un vecumposmam atbilstoši tiek apskatīti seši rūpnieciskā īpašuma temati: intelektuālais īpašums, izgudrojumi un patenti, preču zīmes, dizainparaugi, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsardzība pret viltojumiem.

Metodiskajā materiālā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kuras ieteicams izmantot vispārējās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, matemātikas, mājturības un tehnoloģijas, Latvijas vēstures, kā arī klases stundās. Pedagogi mācību procesā var izmantot piedāvāto tēmu pilnībā, vai arī izvēlēties tikai atsevišķas tās daļas.

Fragments no metodiskā materiāla

Metodiskais materiāls lejupielādei Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē

Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei. Animācija - kas ir intelektuālais īpašums, patents, preču zīme, dizainparaugs Tā ir ievadanimācija, kuras beigās būs iespēja izvēlēties vienu no četriem stāstiem. Katras animācijas beigās, iespējams atvērt jebkuru no pārējiem stāstiem.

2020. gada Eiropas eksāmena jautājumi

5.- 6. klase

7.- 9. klase

 

2019. gada Eiropas eksāmena jautājumi

5.- 6. klase

7.-9. klase