Par Eiropas eksāmenu

Eiropas eksāmena logo

 

 

 

Eiropas eksāmens 2021  


Eiropas eksāmens (EE) notiek no 7.maija plkst. 8.00 līdz  9.maija plkst. 20.00 tiešsaistē www.esmaja.lv

EE katrs dalībnieks piedalās individuāli, vienu reizi, atbilstošajā vecuma grupā. Pieaugušie var piedalīties  abos līmeņos  – katrā vienu reizi.

Eksāmena kārtošanas maksimālais laiks ir 20 minūtes. 

EE jautājumi tiek dalīti 6 grupās: 
1.-3.klase (10 jautājumi);
4.-6.klase (20 jautājumi); 
7.-9.klase (20 jautājumi); 
10.-12.klase (20 jautājumi); 
Pieaugušie – standarta līmenis (20 jautājumi);    
Pieaugušie – izaicinājuma līmenis (20 jautājumi).      

Par dalību EE uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts Apliecinājums, 9.maijā pēc plkst.20.00 iegūtais punktu skaits. 
Katram jautājumam tiek doti 3 atbilžu varianti. Par pareizu atbildi, atkarībā no jautājuma grūtības pakāpes, dalībnieks saņem 1-4 punktus. Maksimālais punktu skaits – 50 punkti. 

Ja tiek pārkāpts Nolikums vai ir pamatotas šaubas par iespējamu pārkāpumu, Organizatoram ir tiesības anulēt konkrētās personas eksāmena rezultātu. Katrs pārkāpums tiek izskatīts individuāli. 

Katrā vecuma grupā un pieaugušo līmenī tiek noteikti 30 labākie. Labākie tiek noteikti, ņemot vērā divus kritērijus: eksāmenā iegūto punktu skaitu; uzdevumu izpildes laiku. Svarīgākais vērtēšanas kritērijs ir punktu skaits. Ja diviem dalībniekiem punktu skaits ir vienāds, tad tiek ņemts vērā uzdevumu izpildes laiks. Ja pieaugušais ir piedalījies abos līmeņos, tiek ņemts vērā līmenis ar labāko rezultātu. 30 labākie katrā vecuma grupā piedalās 3 (trīs) balvu izlozē. Izlozes uzvarētāji saņem balvas. 

Kopējais balvu fonds ir 3380 EUR.
1.-.3. klašu grupas izlozes uzvarētāji saņem galda hokeju, katrs 110 EUR vērtībā;
4.-6.klašu grupas izlozes uzvarētāji saņem galda hokeju, katrs 110 EUR vērtībā;
7.-9.klašu grupas izlozes uzvarētāji saņem galda hokeju, katrs 110 EUR vērtībā;
10.-12.klašu grupas izlozes uzvarētāji saņem galda hokeju, katrs 110 EUR vērtībā;
Pieaugušie (pamata līmenis) saņem 3 dāvanu kartes, katra 50 EUR vērtībā (brain-games.lv);
Pieaugušie (izaicinājuma līmenis) saņem 3 dāvanu kartes, katra 50 EUR vērtībā (brain-games.lv).

Balvas saņems arī 10 aktīvākās klases (1 galda hokejs katrai klasei 110 EUR vērtībā), aktīvākā skola (3 galda hokeji, katrs 110 EUR vērtībā) un aktīvākā augstskola (3 galda hokeji, katrs 110 EUR vērtībā).
    
Projektā ievāktie persondati tiks apstrādāti konkrētā projekta ietvaros. Ar personu datu apstrādes mērķi iespējams iepazīties  Eiropas Komisijas (EK) paziņojumā par privātumu: http://bit.ly/par-privatumu. EK persondatus vāc un apstrādā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725.

Atbildīgā par Eiropas eksāmena 2021 nolikuma izpildi – Liene Valdmane, biedrības Eiropas Kustība Latvijā ģenerālsekretāre (mob. tālr. 22144144)