Eiropas eksāmena logo

 

 

 

 

 

Eiropas eksāmens
Noteikumi


Eiropas eksāmens (EE) notiek no 7.maija plkst. 8.00 līdz  9.maija plkst. 21.00 tiešsaistē www.esmaja.lv

Eiropas eksāmens (EE) ir tiešsaistes tests, kas notiek no 7.maija plkst. 8.00 līdz  9.maija plkst. 21.00 www.esmaja.lv


EE katrs dalībnieks piedalās individuāli, vienu reizi, atbilstošajā vecuma grupā. Pieaugušie var piedalīties gan standarta, gan izaicinājuma līmenī  – katrā vienu reizi.
Eksāmena kārtošanas maksimālais laiks ir 20 minūtes. 

EE jautājumi tiek dalīti 6 grupās: 
1.-3.klase (10 jautājumi);
4.-6.klase (20 jautājumi); 
7.-9.klase (20 jautājumi); 
10.-12.klase (20 jautājumi); 
Pieaugušie – standarta līmenis (20 jautājumi);    
Pieaugušie – izaicinājuma līmenis (20 jautājumi).  

Katram jautājumam tiek doti 3 atbilžu varianti. Par pareizu atbildi, atkarībā no jautājuma grūtības pakāpes, dalībnieks saņem 1-5 punktus. Maksimālais punktu skaits – 50 punkti.

Par dalību EE uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts Atzinības raksts, kurā redzams iegūtais punktu skaits. 
Ja tiek pārkāpti Noteikumi vai ir pamatotas šaubas par iespējamu pārkāpumu, Organizatoram ir tiesības anulēt konkrētās personas EE rezultātu. Katrs pārkāpums tiek izskatīts individuāli. 

Uzvarētāju noteikšana

- Ņemot vērā eksāmenā iegūto punktu skaitu un EE izpildes laiku, katrā vecuma grupā un pieaugušo līmeņos tiek noteikti 30 uzvarētāji, kuri saņem Diplomu un EE uzvarētāja titulu. 

- EE balvu ieguvēji tiek noskaidroti loterijā - visi 50 punktus ieguvušie katrā vecuma grupā un pieaugušo līmeņos piedalās izlozē. Kopējais loterijas uzvarētāju skaits - 106 gab. 1.- 3. klašu grupā, 4. - 6. klašu grupā, 7. - 9. klašu grupā tiek izlozēti 30 balvu ieguvēji. Balvā galda spēle eur 20 vērtībā. 10. - 12. klašu grupā tiek izlozēti 10 balvu ieguvēji, katrs saņem dāvanu karti galda spēļu iegādei eur 50 vērtībā. Katrā pieaugušo grupā tiek izlozēti 3 balvu ieguvēji - saņem dāvanu karti galda spēļu iegādei eur 50 vērtībā. 

- Titula Aktīvākā skola (5 gab) ieguvēji saņem atpūtas un sporta inventāru eur 100 vērtībā.  
- Titula Aktīvākā klase (5 gab) ieguvēji saņem atpūtas un sporta inventāru eur 100 vērtībā.  
- Titula Aktīvākā valsts vai pašvaldības iestāde, uzņēmums, nevalstiskā organizācija (5 gab) ieguvēju vārdā tiek veikts eur 100 ziedojums (ziedojuma mērķis tiks saskaņots ar uzvarētājiem).

Projektā ievāktie persondati tiks apstrādāti konkrētā projekta ietvaros. Ar personu datu apstrādes mērķi iespējams iepazīties  Eiropas Komisijas (EK) paziņojumā par privātumu: http://bit.ly/par-privatumu. EK persondatus vāc un apstrādā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725.

Atbildīgā par Eiropas eksāmenu 2024  – Liene Valdmane, biedrības Eiropas Kustība Latvijā ģenerālsekretāre (mob. tālr. 22144144)