MĀKSLAS istaba
Vēršam uzmanību!
  • Lai veiktu rezervāciju, aicinām sazināties pa tālr. 67085415 vai e-pastu telpas@esmaja.lv.
  • Izstādes izvietošanas ilgums – līdz vienam kalendārajam mēnesim.
  • Telpa atvērta apmeklētājiem katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 18.00.
  • Izstādes rīkotājs atbild par izstādes iekārtošanu un noņemšanu.
  • Telpa izstādes apmeklētājiem var nebūt pieejama Sarunu istabā notiekošo pasākumu laikā.
  • ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.
  • ES mājas 1. un 2. stāva telpas ir pieejamas arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Telpās ir pielāgotas labierīcības.