Kamīnzāle | 2. stāvā

Kamīnzāle
Tehniskais nodrošinājums
 • Krēsli (max 21)
 • Dators ar interneta pieslēgumu
 • Projektors
 • Tulku kabīne
 • 2 galdi (virsma 180x80 cm)
 • 10 žurnālu galdiņi
 • Akustiskā iekārta (audio atskaņošanai no datora)
 • Mikrofoni (2 rokas, 8 galda)
 • Tāfele
Vēršam uzmanību!
 • Svarīgi! Saistībā ar COVID-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.
 • Visiem cilvēkiem, kas atrodas pasākuma telpās, ir jānēsā deguna un mutes aizsedzošanas maskas. Pasākuma organizatoriem ir jānodrošina masku pieejamība pasākumu dalībniekiem.
 • Tikai runātājs, kas prezentē un uzstājas auditorijas priekšā, drīkst noņemt sejas masku, ievērojot 2m distanci no auditorijas.
 • Aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību rīkot klātienes pasākumus Eiropas Savienības mājā. ES mājā var notikt pasākumi tikai reģistrētiem dalībniekiem.
 • Telpa atvērta tikai iepriekš pieteiktu pasākumu norisei darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 (pasākuma sagatavošanai – no plkst. 09.30, telpu sakārtošanai pēc pasākuma – līdz 17.30).
 • Max. personu skaits pasākumā – 21, ieskaitot organizatorus.
 • Pēc pasākuma atbildīgais organizators nodod ES mājas telpu koordinatoram izdrukātā formā sarakstu ar reģistrētajiem un uz vietas esošajiem pasākuma organizatoriem un dalībniekiem. Sarakstam jāsatur tajā minēto personu vārdi un uzvārdi, kā arī tālruņu un sēdvietu numuri. Šis saraksts var tikt nodots Slimību profilakses un kontroles centram personu apzināšanai iespējamas “Covid-19” slimības gadījumā. Datu drošu uzglabāšanu veic Eiropas Komisija saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2018/1725. Saraksts mēnesi pēc pasākuma norises tiks iznīcināts.
 • Pasākuma organizatora pārstāvis sagaida dalībniekus pie ES mājas ieejas, lai novērstu apmeklētāju drūzmēšanos.
 • Pasākuma organizatoram jānodrošina, ka pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Starp sēdvietām jānodrošina 1 metra distances ievērošana. Pametot savu sēdvietu, pasākuma apmeklētājiem jāturpina ievērot savstarpēja 2 metru distance.
 • Pasākuma organizatoram visu pasākuma norises laiku jānodrošina roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pasākuma dalībniekiem. Ja pasākums ir ilgāks par 4 stundām, tad pasākuma organizatoram jānodrošina virsmu dezinfekcija pasākuma laikā. Ik pēc 2 stundām jāveic 15 minūtes ilga telpu vēdināšana.
 • Īpašu uzmanību organizatoriem lūdzam pievērst, lai kafijas pauzēs dalībnieki ievēro distancēšanos un epidemioloģiskās prasības.
 • ES mājā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 • ES mājas pasākumu telpās vienlaikus drīkst uzturēties ne vairāk kā 21 persona, ieskaitot pasākuma dalībniekus, tehnisko personālu un organizatorus. Apmeklētāju skaitu kontrolē ES mājas telpu koordinators.
 • Šo noteikumu neievērošana var būt par pamatu, lai pārtrauktu pasākumu un lūgtu tā dalībniekiem un organizatoriem atstāt ES mājas telpas.
 • Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojam ir tiesības jebkurā laikā atteikt ES mājas telpu izmantošanu un slēgt ES mājas telpas.
 • ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.

Telpas noslodzes kalendārs