Vēršam uzmanību!

Saistībā ar COVID-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.

Pasākuma organizators ir tieši atbildīgs par epidemioloģisko pasākumu īstenošanu. Apmeklētāju skaitu kontrolē pasākuma organizators.

Aicinām rīkot pasākumus ES mājā, ievērojot SPKC rekomendācijas.

ES mājā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojam ir tiesības jebkurā laikā atteikt ES mājas telpu izmantošanu un slēgt ES mājas telpas.

ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.

Pievienotie faili

Telpas noslodzes kalendārs