Kamīnzāle | 2. stāvā

Kamīnzāle
Tehniskais nodrošinājums
 • Krēsli (max 14)
 • Dators ar interneta pieslēgumu
 • Projektors
 • Tulku kabīne
 • 2 galdi (virsma 180x80 cm)
 • 10 žurnālu galdiņi
 • Akustiskā iekārta (audio atskaņošanai no datora)
 • Mikrofoni (2 rokas, 8 galda)
 • Tāfele
Vēršam uzmanību!
 • Svarīgi! Saistībā ar COVID-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.
 • Aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību rīkot klātienes pasākumus Eiropas Savienības mājā. ES mājā no 29. jūnija var notikt pasākumi tikai reģistrētiem dalībniekiem.
 • Telpa atvērta tikai iepriekš pieteiktu pasākumu norisei darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 (pasākuma sagatavošanai – no plkst. 09.30, telpu sakārtošanai pēc pasākuma – līdz 17.30).
 • Max. personu skaits pasākumā – 14, ieskaitot organizatorus.
 • Pirms pasākuma sākuma atbildīgais organizators nodod ES mājas telpu koordinatoram izdrukātā formā sarakstu ar reģistrētajiem un uz vietas esošajiem pasākuma organizatoriem un dalībniekiem. Sarakstam jāsatur tajā minēto personu vārdi un uzvārdi, kā arī tālruņa numuri. Šis saraksts var tikt nodots Slimību profilakses un kontroles centram personu apzināšanai iespējamas “Covid-19” slimības gadījumā. Datu drošu uzglabāšanu veic Eiropas Komisija saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2018/1725. Saraksts mēnesi pēc pasākuma norises tiks iznīcināts.
 • Pasākuma organizatora pārstāvis sagaida dalībniekus pie ES mājas ieejas, lai novērstu apmeklētāju drūzmēšanos.
 • Pasākumos nav pieļaujama koplietošanas dzērienu un uzkodu organizēšana (kafijas pauzes). Pasākuma dalībnieki un rīkotāji aicināti paši sev nodrošināt dzeramo ūdeni, vēlams  savos individuālos daurdzreizlietojamos traukos.
 • Katra pasākuma pieļaujamā norise ir ne ilgāka par 3 stundām. Laiku kontrolē ES mājas telpu koordinators.
 • Pasākuma organizatoram visu pasākuma norises laiku jānodrošina roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pasākuma dalībniekiem.
 • Telpā galdi un krēsli organizatoram jānovieto tā, lai nodrošinātu 2 metru distances ievērošanu.
 • ES mājā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 • ES mājas 2. stāva telpās vienlaikus drīkst uzturēties ne vairāk kā 14 personas, ieskaitot pasākuma dalībniekus, tehnisko personālu un organizatorus. Apmeklētāju skaitu kontrolē ES mājas telpu koordinators. Ja pasākumā esošo personu skaits pārsniedz iepriekšminēto, ES mājas telpu koordinatoram ir tiesības pieprasīt organizatoram nodrošināt šī punkta pirmā teikuma ievērošanu.
 • Šo noteikumu neievērošana var būt par pamatu, lai pārtrauktu pasākumu un lūgtu tā dalībniekiem un organizatoriem atstāt ES mājas telpas.
 • Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojam ir tiesības jebkurā laikā atteikt ES mājas telpu izmantošanu un slēgt ES mājas telpas.
 • ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.

Telpas noslodzes kalendārs