Rezervācijas forma

Telpu pieteikšanas pamatnosacījumi:

Telpas pieejamas tikai tādu pasākumu rīkošanai, kas saistīti ar Eiropas Savienības tematiku.

Telpas pieejamas tikai nekomerciāla rakstura pasākumu rīkošanai, apmeklētājiem nevar tikt prasīta ieejas maksa.

Pieteikuma iesniegšana negarantē telpu rezervāciju. Telpas tiek piešķirtas tikai tad, kad elektroniski pasākuma rīkotājam tiek nosūtīts apstiprinājums.

Eiropas Savienības mājas (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) telpu izmantošanas noteikumi

Telpas jāpiesaka vismaz 7 (septiņas) dienas pirms plānotā pasākuma norises datuma.
Organizācijas nosaukums
Attēla proporcijas 16:9
Tikai viens fails.
200 MB limits.
Atļautie paplašinājumi: png jpg jpeg.
Pielikumi
Maksimums 5 faili.
200 MB limits.
Atļautie paplašinājumi: txt pdf jpg jpeg png gif doc docx xls xlsx ppt pptx.
Tiks publicēts esmaja.lv

Informācija par pasākuma organizatoru

Vārds, uzvārds, amats
Saziņai par pieteikumu

Informācija par pasākumu

Maksimālā ietilpība 55 vietas
Telpas pieejamas tikai tādu pasākumu rīkošanai, kas saistīti ar Eiropas Savienības tematiku.

Informācija par pasākuma norises nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu

Max 1
Max 1
Max 1
Max 2
Max 6
Max 1
Max 2
Max 6
Max 55
Max 1

Telpu pieteikums tiek izskatīts 5 (piecu) darba dienu laikā.

Pieteikuma iesniegšana negarantē ES mājas telpu piešķiršanu. ES māja patur tiesības bez paskaidrojumiem atteikt telpu izmantošanu, ja netiek ievērots kaut viens no Eiropas Savienības mājas (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) telpu izmantošanas noteikumu punktiem.

ES māja patur tiesības atteikt telpas pieteiktajam pasākumam 3 (trīs) dienas iepriekš, ja vienlaicīgi ir plānoti Eiropas Parlamenta biroja vai Eiropas Komisijas pārstāvniecības pasākumi.

Rīkotājs atbild par pasākuma saturu un norisi, telpas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma, apmeklētāju sagaidīšanu un pavadīšanu, kārtību pasākuma laikā.