Kā sagatavoties

Eiropas eksāmena logo

 

 

 

 

 

Noderīgi izziņas materiāli pamatskolas skolēniem

1. Latvija un Eiropas Savienība

Šajā prezentācijā skolēni uzzinās par Latvijas un Eiropas Savienības attiecībām, pirms Latvija pievienojās Eiropas Savienībai; kad un kāpēc Latvija iestājās Eiropas Savienībā; kādi ir Latvijas ieguvumi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā; kuras ir Eiropas Savienības galvenās institūcijas un kas tajās strādā.

Prezentācija: Latvija un Eiropas Savienība

2. Par Eiropu īsumā

Šī prezentācija pamatskolas skolēniem palīdzēs 15–30 minūtēs izskaidrot svarīgākos ES aspektus un sagatavoties diskusijai, kā arī Eiropas eksāmenam. Piezīmēs ir papildu informācija un saites.

Prezentācija: Par Eiropu īsumā

Noderīgi izziņas materiāli vidusskolas skolēniem

1. Pilsoniskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā

Prezentācijā uzzināsiet, kas ir pilsoniskā līdzdalība un kādi ir tās veidi; kāda ir jauniešu attieksme pret dažādām līdzdalības formām un līdzdalības aktivitāte; kāda bija Latvijas iedzīvotāju aktivitāte Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019. gadā; kā var ietekmēt ES lēmumus.

Prezentācija: Pilsoniskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā


2. ES slaidos

Katrs slaids sniedz dažus vienkāršus faktus vai atslēgvārdus stilā, ko viegli var saprast vidusskolēns bez priekšzināšanām par ES. Tie izskaidro galvenos skaitļus, politiku un to, kā ES darbojas, un nodrošina pamatinformāciju par tādiem jautājumiem kā ES paplašināšanās, līgumi un ES simboli.

Prezentācija: ES slaidos

2020. gada Eiropas eksāmena jautājumi

Skolēnu jautājumi

5.- 6. klase

7.- 9. klase

Vidusskola

Pieaugušo jautājumi

Zemākā grūtības pakāpe

Vidējā grūtības pakāpe

Augstākā grūtības pakāpe

2019. gada Eiropas eksāmena jautājumi

Skolēnu jautājumi

5.- 6. klase

7.-9. klase

Vidusskola

Pieaugušo jautājumi

Zemākā grūtības pakāpe

Vidējā grūtības pakāpe

Augstākā grūtības pakāpe