VāksAtbildes

 

Spēlē “Reiz bija…”

Lai šo dienu padarītu aizraujošu, Eiropas Savienības māja sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku ir izveidojusi spēli "Reiz bija...". Tieši ar šiem vārdiem sākas lielākā daļa pasaku, stāstu un romānu. Bet vai vienmēr? Atbildi aicinām meklēt spēlē, apskatot Eiropas Savienības valstu bērnu grāmatu vākus un prognozējot šīs grāmatas pirmo teikumu.

Spēles norise:

1. Dalībnieki apskata grāmatu vākus (pielikums Nr.1).

2. Dalībnieka kartītē katrs dalībnieks ieraksta konkrētās grāmatas pirmo teikumu (iztēlojas, kāds tas varētu būt) (pielikums Nr.2). Dalībnieki var izvēlēties piecus vai vairāk grāmatu vākus (atkarībā no spēles ilguma). Ērtības labad kartītes izvietotas uz A4 lapas, pirms spēles lūdzam tās sagriezt.

3. Dalībnieki nodod kartītes spēles vadītājam vai ieliek traukā ar atbilstošās grāmatas numuru.

4. Katrai grāmatai spēles vadītājs izvēlas četrus dalībnieku piedāvātos teikumus, starp tiem iejauc arī īsto teikumu(pielikums Nr.3.). Tad spēles vadītājs nolasa visus piecus teikumus, nemainot intonāciju, lai nepateiktu priekšā pareizo atbildi.

5. Dalībnieki klausās un balso par pareizo atbildi. Spēles vadītājs piefiksē balsojumu, piešķirot punktus pēc šādas metodikas: ja dalībnieks atmin īsto teikumu, saņem 2 punktus; ja kāds dalībnieks nobalso par cita dalībnieka rakstīto teikumu, rakstītājs saņem 1 punktu. Ērti punktu skaitīšanu uzticēt pašiem dalībniekiem, tam noderēs (pielikums Nr.4.)

6. Uzvar dalībnieks, kurš spēlē ieguvis lielāko punktu skaitu.

Atzinības raksts par dalību spēlē "Reiz bija..."(pielikums Nr.5)

Aicinām pēc pasākuma dalīties ar savu pieredzi, nosūtot uz e-pastu [email protected] īsu aprakstu par Eiropas Autoru dienu jūsu skolā un bibliotēkā, kā arī pievienojot foto un/vai video.