Eiropas zaļais kurss:

Bioloģiskā daudzveidība:


Uzņēmējdarbība:

  • Spēle pamatskolas un vidusskolas skolēniem - “Bingo”
  • Interaktīva viktorīna pamatskolas un vidusskolas skolēniem “#EuroAt20”
  • Viktorīna vidusskolas skolēniem šeit 

Mākslīgais intelekts:

  • Ētikas pamatnostādnes pedagogiem par mākslīgā intelekta (MI) un datu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā šeit
  • Video “Digitālo tirgu akts”
  • Pamatnostādnes skolotājiem un pedagogiem dezinformācijas apkarošanai un digitālās pratības veicināšanai izglītības un mācību procesā šeit
  • Animācijas seriāls “Digitālie pētnieki”