Logo

 

 

 

 

 

 

Eiropas Savienības Publikāciju birojs ir starpiestāžu birojs, kas atrodas Luksemburgā, un tā uzdevums ir izdot Eiropas Savienības iestāžu publikācijas. Tas galvenokārt nodarbojas ar juridisku un vispārīgu publikāciju izdošanu un izplatīšanu dažādos drukātos un elektroniskos formātos. Vēl viens pienākums ir nodrošināt ES iestāžu un struktūru veidotā satura ilgstošu saglabāšanu.

Publikāciju birojs pārvalda dažādas tīmekļa vietnes, kurās ES iedzīvotājiem, valdībām un uzņēmumiem tiek piedāvāti specifiski pakalpojumi. Tās uzskaitītas zemāk:

 • EUR-Lex 
  EUR-Lex ir par velti pieejami Eiropas Savienības tiesību akti 23 oficiālajās ES valodās (24, kad tiek pieprasīta arī īru valoda). Šajā vietnē var arī sekot līdzi likumdošanas procedūrai. Datubāzi atjaunina katru dienu, un tajā ir vairāk nekā 3 miljoni elementu; daži dokumenti ir 1951. gada. @EUR-Lex
 • ES publikācijas
  ES publikācijas ir interneta bibliotēka un grāmatveikals, kurā ir Eiropas Savienības iestāžu un struktūru publikācijas. @EUPublications
 • ES Atvērto datu portāls
  ES Atvērto datu portālā ir vienuviet pieejami dažādu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru dati.
 • TED
  TED (Tenders Electronic Daily) ir Eiropas publiskajam iepirkumam paredzētā Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājuma elektroniskā versija tīmeklī. Katru dienu TED datubāzē publicē ap 1 700 paziņojumu par iepirkumu. @EUTenders
 • EU Whoiswho
  EU Whoiswho ir ES oficiālais uzziņu katalogs. Tajā ir visu ES iestāžu un struktūru kontaktinformācija un adreses.
 • CORDIS-Lex
  CORDIS (Kopienas Pētniecības un attīstības informācijas dienests) ir Eiropas Komisijas primārā sabiedrībai pieejamā krātuve un portāls, kuru izmanto informācijas izplatīšanai par visiem ES finansētajiem pētniecības projektiem un to rezultātiem visplašākajā nozīmē. @CORDIS_EU