Mēs ceļosim laikā, sākot no 1950. līdz 2020. gadam, un kopā no jauna atklāsim Eiropu. Katrā epizodē varēsiet sekot līdzi Eiropas Savienības attīstībai, kohēzijas politikas dzimšanai un tam, kā šī politika ietekmējusi Eiropas Savienības veidošanos.

Izglītojoši un skaidrojoši video par ES vēsturi, kurus 2020. gadā sagatavojis Eiropas Komisijas Reģionālās un pilsētpolitikas Ģenerāldirektorāts (DG REGIO), ir pieejami franču valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Video franču valodā ar subtitriem angļu valodā.

Video 1
Ceļosim uz 20. gadsimta 50. gadiem – laiku, kad Eiropā nesen bija noslēgts miers, veidojās ekonomiskās saiknes un aizsakās pārrobežu sadarbība.
 
Video 2
Šajā epizodē pievērsīsimies 20. gadsimta 60. gadiem. Kopā ar ES iejutīsimies “trako sešdesmito” ritmā – ekonomiskās izaugsmes, plaukstošu partnerību, taču arī studentu protestu laikmetā.
 
Video 3
Atklājiet Eiropas Savienību 20. gadsimta 70. gados – tā ir simtprocentīgi gatava ceļam uz plašāku Eiropas mēroga kopienu – jeb savienību – brīdī, kad sešām dibinātājvalstīm pievienojas jaunas dalībvalstis.
 
Video 4
20. gadsimta 80. gadi ir desmitgade, kurā notiek gan tehnoloģiskais pavērsiens, gan arī lielas ekoloģiskas un cilvēka izraisītas katastrofas, un tas veicina globālas solidaritātes kustības izveidi. 70. gados dibinātais Eiropas Reģionālās attīstības fonds aug un sāk atbalstīt kopējā tirgus reģionu nevienlīdzības novēršanu un attīstību. Šajā desmitgadē Eiropas Savienība paplašinās otrreiz un iekļauj Grieķiju, Spāniju un Portugāli; tiek izveidots ES karogs.
 
Video 5
Izgaismosim aizraujošos un pārbaudījumu pilnos 20. gadsimta 90. gadus – desmit gadus, kurus raksturo ES integrācijas turpināšanās, Padomju Savienības sabrukšana un eiro valūtas ieviešana.
 
Video 6
Vai esat gatavi atkal nokļūt 21. gadsimta pirmajos desmit gados? No Kioto protokola līdz finanšu krīzei – šajā laikā ir bijis daudz sasniegumu un izaicinājumu.
 
Video 7
Kopā palūkosimies uz pavisam nesenu pagātni – 21. gadsimta 10. gadiem. No bēgļu krīzes līdz Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un finansiālās situācijas atlabšanai – te ir daudz apspriežamu jautājumu!