Bilde

Eiropas vēstures nams ir izziņas, pārdomu un diskusiju forums visu paaudžu auditorijai ar visatšķirīgāko zināšanu loku. Tā galvenais uzdevums ir pilnveidot izpratni par Eiropas vēsturi, iedziļinoties tās sarežģītajos aspektos, rosināt viedokļu apmaiņu un ļaut kritiski paraudzīties uz pieņēmumiem.

Eiropas vēsture šeit ir parādīta tā, lai liktu apzināties, ka skatupunktu un interpretāciju var būt ļoti daudz. Muzejs glabā atmiņas, kas vieno, un arī atmiņas, kas šķir. Tajā ir apkopota un parādīta Eiropas integrācijas un tās pirmsākumu vēsture. Eiropas vēstures nams ir zinātniski neatkarīgs Eiropas Parlamenta projekts, kas veidots kā daļa no Eiropas Parlamenta piedāvājuma apmeklētājiem.

Muzeja starptautiskā kolekcija, izstādes un programmas piedāvā iespēju gūt iepriekš neapjaustu un iedvesmojošu pieredzi. Strādājot ar sabiedrību un sadarbojoties ar partneriem, mēs vēlamies stiprināt Eiropas dimensiju diskusijās par vēsturi, vēstures atspoguļošanā un izzināšanā. Eiropas vēstures nams ir vieta, kur tikties un apmainīties viedokļiem un idejām. Šeit aplūkojamā daudzpusīgā vēstures interpretācija veido tiltu starp pagātni un mūsdienu Eiropai aktuāliem jautājumiem.

Eiropas vēstures nama mājaslapā ir pieejami vērtīgi materiāli klases nodarbībām.

Foto: Eiropas Parlaments