Asnāte un Jānis Avotnieki, Abgunstes muižas saimnieki

Abgunstes muiža

Pirms nepilniem 4 gadiem Asnāte un Jānis Avotnieki ar bērniem nolēma mainīt dzīvi un kļūt par Abgunstes muižas saimniekiem Zaļenieku pagastā. Muižas atjaunošanai un iedzīvināšanai kopā realizēti 33 projekti, 8 no tiem saņēmuši Eiropas Savienības līdzfinansējumu – kopumā no LEADER programmas saņemts atbalsts 215 tūkstošu eiro apmērā. Rezultātā radītas trīs pastāvīgas darbvietas, izveidota mākslinieku rezidence, ierīkotas svinību telpas muižā un atjaunotajā klētī, izveidotas labierīcības un pacēlājs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, radīts keramikas ceplis un naktsmītne. Abgunstes muiža un tās saimnieki ir īsts iedvesmas avots un piemērs tam, ko var panākt ar pareizo motivāciju, darbu un uzņēmību.

Skolotājas Irēna Kudiņa, Anita Reščenko un Vita Rivare no Aglonas novada

Aglonas skolotāja

Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti Aglonas novada skolās, trīs skolotājas Erasmus+ programmā devās uz Lielbritāniju. Angļu valodas skolotāja Irēna Kudiņa no Aglonas vidusskolas un vizuālās mākslas un sporta skolotāja Anita Reščenko no Priežmalas pamatskolas aizbrauca mācīties uz Braitonas valodu centru, savukārt angļu valodas skolotāja Vita Rivare – uz Oksfordu gūt jaunas idejas, kā angļu valodas apguves procesu padarīt interesantāku sākumskolā. Pēc pozitīvās kolēģu pieredzes 2019. gadā vēl četras novada skolotājas devās intensīvā mācību braucienā uz Vāciju, kur papildināja vācu valodas zināšanas un guva jaunas idejas saistošāka mācību procesa nodrošināšanai. Patlaban skolotājas jaunās zināšanas izmanto darbā ar vairāk nekā 220 skolēniem. Skolotājas rīko kolēģiem atklātās stundas, dalās pieredzē un motivē citus izmantot iespēju doties pilnveidot savas zināšanas ārpus Latvijas.

10 bērnu rotaļu laukumi Daugavpils novadā

Bērnu rotaļu laukums

Naujenes, Salienas, Višķu, Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos ir izveidoti jauni bērnu rotaļu laukumi. Projektu kopējais finansējums ir 50 tūkstoši EUR, un projekti realizēti ar ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas atbalstu. Projektu īstenotājs ir Daugavpils novada pašvaldības vietējās rīcības grupa – biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””. Rotaļu laukumi piemēroti dažāda vecuma bērniem, un tie ir iekārtoti skolu un daudzstāvu dzīvojamo māju tuvumā, lai būtu ērti pieejami. Projekta realizētāji – Daugavpils novada pašvaldības pārstāvji atzīst, ka lielākais gandarījums ir bērnu un vecāku prieks par jaunajiem rotaļu laukumiem. Izveidotie bērnu rotaļu laukumi uzlabo dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem.

Inovatīvs mācību aprīkojums Daugavpils Universitātē

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitāte, iesaistoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā, saņēmusi nozīmīgu finansējumu zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātikas, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšanai. Projekta kopējais finansējums ir 1,4 miljoni EUR, tajā ietilpst arī ERAF finansējums 1,2 miljoni EUR. Par šiem līdzekļiem iegādāts mūsdienīgs, mobils aprīkojums un iekārtas, lai piedāvātu konkurētspējīgu izglītību vairāk nekā 1000 studentiem. Ar jaunāko attiecīgās nozares aprīkojumu studentiem ir iespēja veikt dažādus pētījumus modernāk, interesantāk un ātrāk. Tā Daugavpils Universitāte sniedz būtisku ieguldījumu absolventu sagatavošanai darba tirgum.  Pasniedzējiem un studentiem īpaši liels prieks, ka visi pētījumi tiek digitalizēti un ir analizējami jebkurā laikā; iegādātais modernais aprīkojums ir veicinājis arī jaunu ideju rašanos pētnieciskajā darbā – tas sekmēs jaunus zinātniskos sasniegumus. Pateicoties projektam, izveidots Zinātnes un inovāciju centrs, kas brīvi pieejams studentiem, skolēniem un citiem interesentiem.

Bioloģisko graudu ražošana akciju sabiedrībā “Dobeles dzirnavnieks”

Dobeles dzirnavnieks

Lielākais bioloģisko pārslu ražotājs un vienīgais bioloģiskās lopbarības ražotājs Latvijā, AS “Dobeles dzirnavnieks”, investējot 18 miljonus EUR, no kuriem 5 miljoni EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums, izveidoja bioloģisko graudu pilnas realizācijas cikla infrastruktūru. Projektā veikta biograudu pieņemšanas un priekšattīrīšanas tehnoloģiju izbūve, biograudu un mitro biograudu silosu izbūve, kā arī iegādātas jaunas bioloģisko graudaugu pārslu ražošanas tehnoloģiskās līnijas un fasēšanas iekārtas. Līdz šim projektā nodoti ekspluatācijā 5 mitro biograudu silosi un 14 biograudu silosi, kā arī ar tiem saistītās tehnoloģiskās iekārtas. Uzņēmums atzīmē, ka realizētajam projektam var būt izšķiroša loma Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības ilgtermiņa izaugsmes iekustināšanai.

Rolands Briņķis, “Divine Tea” ražotnes īpašnieks

Divine Tea

Dabīgā tējas dzēriena “D’Tea” jeb “Divine Tea” ražotne atrodas Glūdas pagastā, Jelgavas novadā. Rolands Briņķis savu ideju par dabīgā tējas dzēriena ražošanu loloja piecus gadus. Ar Altum starta aizdevuma atbalstu 240 000 EUR apmērā tika iegādātas ražošanas iekārtas, izremontētas telpas, kā arī saņemts aizdevums apgrozāmajiem līdzekļiem ražošanas uzsākšanai. Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnologiem tika izstrādātas produkta receptūras. “D’Tea” ir kvalitatīvs produkts bez konservantiem, un 2020. gadā šī produkcija būs pieejama vairākās ES valstīs, piemēram, Somijā un 250 veikalos Vācijā. Plānota arī bērnu dzērienu līnijas izveide. “Pateicoties ES finansiālajam atbalstam, mēs varam parādīt visai pasaulei, kādas dabas veltes pie mums pieejamas,” tā Rolands Briņķis.

Invalīdu biedrība “Nema”

Invalīdu biedrība Nema

Invalīdu biedrība “Nema” sniedz atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām un ģimenēm. Šeit var saņemt pārtikas pakas, mazgājamos līdzekļus, pārtiku, higiēnas komplektu zīdaiņiem un skolas piederumus skolēniem. Projekta gaitā biedrība labāk sapratusi iedzīvotāju vajadzības un intereses, tāpēc sākusi rīkot meistarklases ēdienu gatavošanā un rokdarbu prasmju apgūšanā. Kopš 2018. gada aprīļa izveidota zupas virtuve. Reizi nedēļā – otrdienās – zupas virtuvē pulcējas 15 personas, lai gan paēstu, gan satiktos un aprunātos. Iespēju tikties un paēst šeit izmanto gan maznodrošinātās personas, gan vientuļie pensionāri, gan cilvēki ar invaliditāti. Tā tiek gūta ne tikai sāta sajūta pēc silta ēdiena baudīšanas, bet arī kopā būšanas un socializēšanās piepildījums.

Bauskas senioru deju kopa “Vēlreiz”

Deju kopa “Vēlreiz”

Deju kopa “Vēlreiz” dibināta pirms 10 gadiem, kad kopā sanāca dejotājas no Bauskas, Rundāles un Iecavas novada. Šobrīd  kolektīvā ir 20 dejotājas, kuru vidējais vecums – 65 gadi. Kolektīvam ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta atbalstu iegādāti 20 jauni koncerttērpu komplekti dāmām, tādējādi radot lielisku tērpu papildinājumu ar iespēju tos variēt dažādās kombinācijās. Jaunajos koncerttērpos dāmas jūtas pacilājoši un vienoti. Viņas ar lepnumu tos nēsā un priecājas par savu iniciatīvu un uzdrīkstēšanos!

Zemnieku saimniecība “Kotiņi”

Zemnieku saimniecība “Kotiņi”

Zemnieku saimniecība “Kotiņi” Viļakas novada Šķilbēnu pagastā strādā kopš 1992. gada. Darbība saimniecībā tika sākta pilnīgi no nulles, pirmie 14 hektāri tika apsēti ar rokām. Lai nodrošinātu saimnieciskās darbības daudzveidību, 2017. gada rudenī investēti 2,39 miljoni EUR, nodrošinot iespēju ražot pavisam jaunus un augstākās kvalitātes graudaugu un pākšaugu produktus. Projekta “Graudaugu audzēšanas un pārstrādes nozares attīstība un modernizācija” ietvaros tika saņemts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums 947 tūkstošu EUR apmērā. Šobrīd “Kotiņi” apsaimnieko 2220 hektārus sertificētu sēklu audzēšanas lauku, kas veido 18 % no visiem Latvijas sēklu audzēšanas laukiem. Pateicoties savas darbības daudzveidībai, ZS “Kotiņi” spēj visu gadu nodrošināt 33 darba vietas. Paplašinot darbību, ZS “Kotiņi” 2019. gadā iegādājās fasēšanai nepieciešamās iekārtas, lai attīstu pārtikas pupu miltu, kā arī grūbu un putraimu ražošanu. Tiek veikti dažādi eksperimenti, lai attīstītu veiksmīgi uzsākto pārtikas produktu ražošanu. ZS “Kotiņi” ir vienīgie Latvijā, kas ražo pērļu grūbas, un gandrīz visiem saimniecībā saražotajiem pārtikas produktiem jau piešķirta “Zaļās karotītes” kvalitātes zīme.

Maltas izglītības kvartāls Rēzeknes novadā

Maltas izglītības kvartāls

Maltas izglītības kvartāls tika atklāts 2015. gada nogalē, un tā mērķis ir nodrošināt Rēzeknes novada iedzīvotājiem pieejamu un kvalitatīvu vispārējo, interešu un mūžizglītību. Projekts realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros par kopējo summu 6,2 miljoni EUR. Maltas vidusskolā tagad ir plaša sporta zāle, aktu zāle un skolēnu ēdināšanas bloks. Veikta arī stadiona rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi. Sporta zālē paralēli var sportot trīs klases, bet pēcpusdienā te darbojas Sporta skolas audzēkņi. Aktu zāles pārbīdāmās sienas ļauj pasākumus apmeklēt līdz pat 550 skatītāju. Skolā ir rotu kalšanas klase, meiteņu mājturības kabinets, bibliotēka, lasītava, karjeras konsultāciju kabinets. Atsevišķos korpusos darbojas Mūzikas skola un pirmsskolas izglītības grupas. Tā kā izglītības kvartāls ir plašs, atsevišķos korpusus savieno pāreja, kas ļauj jebkuros laika apstākļos pārvietoties siltumā un sausām kājām. Kopējais skolas gaiteņa garums ir 500 metri. Modernā vide ir piemērota arī bērniem ar kustību traucējumiem.

Mobilā brigāde Daugavpils novadā

Mobilā brigāde Daugavpils novadā

Iedzīvotāju novecošana mūsdienu Eiropā ir sociāla un ekonomiska problēma, īpaši pierobežu reģionos, kur migrācijas rezultātā arvien vairāk vecāka gadagājuma cilvēku paliek vieni un viņiem nav iespēju izmantot un saņemt atbilstošus sociālos pakalpojumus. Diemžēl sociālo pakalpojumu sniedzējiem trūkst resursu un piemērotas materiāli tehniskās bāzes, lai varētu palīdzēt. Interreg V-A 2014.–2020. gada Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLI-341 “Aging in Comfort” ietvaros uzlaboti sešu brigāžu pakalpojumi. Izmantojot speciāli iekārtotus transportlīdzekļus, aprūpētāji apciemo vecāka gadagājuma cilvēkus un palīdz tiem nomazgāties, uzkopt māju, atnest ūdeni un malku. Daugavpils novada mobilajā transportlīdzeklī atrodas duša, veļasmašīna un viss cits, kas nepieciešams cilvēka aprūpei mājās. Tā ir arī lieliska iespēja vecāka gadagājuma cilvēkiem pēc iespējas ilgāk dzīvot savās mājās – sev ierastajā vidē. Projekta aptvertajā teritorijā ir aptuveni 1300 šādu cilvēku.

Aktīvās atpūtas un treniņu trase brīvā dabā “Rāznas priedes”

Aktīvās atpūtas un treniņu trase brīvā dabā “Rāznas priedes”

Rēzeknes novada Čornajas pagasta priedēs, kur paveras gleznains skats uz Rāznas ezeru, ierīkota šķēršļu josla un 10 m augsta kāpšanas siena. Santa Viša-Gaisiņa savu ideju par aktīvā tūrisma attīstīšanu novadā sākotnēji izstrādāja kā studiju darbu,  bet  2018. gadā sāka īstenot praktiskā aktīvās atpūtas projektā. Priedēs tapušas 2 šķēršļu joslas: augstākā – 4–6 m augstumā no zemes ar 17 šķēršļiem, zemākā (mazākajiem apmeklētājiem) – līdz 1 m augstumam ar 8 posmiem. Trasē izmantota Latvijā vienīgā magnētiskā karabīņu click-it sistēma, kas ir droša un ļauj apdzīt trasē lēnākos gājējus. Vēl “Rāznas priedēs”  ir iespēja veikt 50 metru nobraucienu pa trosi un kāpt 10 metrus augstā sienā, kurā ir piedāvātas dažādas grūtības pakāpes. Šķēršļu josla un kāpšanas siena siltajā sezonā ir īpaši pieprasītas un noslogotas. “Rāznas priedes” apmeklē nometņu dalībnieki, jaunsargi, Erasmus+ programmas jaunieši, apkārtējie iedzīvotāji un arī tūristi – aktīvās atpūtas piekritēji.

Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca

Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca

Rēzeknes novada Lendžu pagastā gleznainā vietā kalna galā slejas Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca. Tajā atrodas otra Latvijā ievērojamākā brīnumdarītājas Dievmātes svētbilde, kas saglabājusies kopš 17. gadsimta. Pēdējo reizi iekštelpu remonts bija veikts pirms vairāk nekā 30 gadiem. Lai saglabātu un aizsargātu ēkas autentiskumu, tika veikti baznīcas iekštelpu atjaunošanas darbi. Remontā tika ieguldīti 30 000 EUR, un tā rezultātā baznīca piedzīvojusi savu atdzimšanu vārda tiešajā nozīmē. Šī baznīca ir vietējais kultūras mantojums un otrs iecienītākais svētceļnieku galamērķis Latvijā pēc Aglonas bazilikas.

Brīvprātīgie ugunsdzēsēji Tērvetes novadā

Brīvprātīgie ugunsdzēsēji Tērvetes novadā

Tērvetes novada dome brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu 71 800 EUR apmērā 2019. gadā iegādājās jaunu ugunsdzēsēju automašīnu ar visu nepieciešamo aprīkojumu. Līdz šim glābējiem nebija iespējas ierasties nelaimes skartajā notikuma vietā pietiekami ātri novecojušā un nepietiekamā aprīkojuma dēļ. Jaunā automašīna ražota Lietuvā pēc speciāla pasūtījuma un ir vienīgā šādas komplektācijas automašīna Latvijā. Tajā ir iekārtota divdaļīga kabīne, septiņas sēdvietas, automobilī ir iespējams pārvadāt 5000 litru ūdens, tā ir aprīkota ar nepieciešamo ekipējumu nelaimes seku likvidēšanai un piemērota braukšanai lauku apvidū. Patlaban brīvprātīgie ugunsdzēsēji dodas cilvēkiem palīgā 15 km rādiusā ap Tērveti, taču nākotnē paredzēts palīdzēt arī citos novados, to skaitā Lietuvas pierobežas pašvaldībās. Tērvetes novadā par savu uzdevumu palīdzēt cilvēkiem ugunsnelaimē uzskata 25 ugunsdzēsēji. Brīvprātīgo palīgu netrūkst!

Atjaunots ceļa posms Zaļenieku pagastā

Atjaunots ceļa posms Zaļenieku pagastā

7,5 km ceļa posms “Ķemeri–Zanderi Nr. 11” ir garākais atjaunotais ceļa posms Zaļenieku pagastā. Tas tapis 2017. un 2018. gadā, pateicoties veiksmīgai pašvaldības, Lauku atbalsta dienesta un Eiropas Reģionālās attīstības fonda sadarbībai, ar ES līdzfinansējumu 1,3 EUR. Šis ir īsākais ceļš no Ziedkalnes uz Jelgavu, tas ievērojami atslogo valsts ceļu noslodzi, atvieglo apkārtnes uzņēmēju un lauksaimnieku ikdienu, pa ceļu kursē skolēnu autobuss. Jaunais ceļš atbilst visiem droša un kvalitatīva ceļa noteiktajiem standartiem. Zaļenieku ceļš atrodas paralēli valsts ceļiem un kļuvis par iecienītu un lietošanā ērtu vietējo iedzīvotāju maršrutu. Vienlaikus ar ceļa labiekārtošanu tika izveidoti arī notekūdens grāvji. Tas izrādījies lielisks ieguvums ne tikai ceļam, bet arī dzīvojamām mājām, kas atrodas pie ceļa.