Domā! Zini! Dari!


Eiropas Savienības māja Rīgā vienā ēkā apvieno institūcijas, kas sniedz informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem Latvijā: Eiropas Parlamenta biroju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību.

Zināšanu istaba

Eiropas Savienības moto ir „Vienoti dažādībā!”. Mēs atzīstam un cienām katru tautu, tās valodu un kultūras atšķirības. Eiropas Savienības mājā veidojam vienotu Eiropas publisko telpu, dodot informācijas un zināšanu iegūšanas, kā arī izteiksmes un līdzdalības iespējas.

ES māja durvis ikvienam interesentam vēra 2010. gadā. Šeit jūs varat piedalīties dažādos bezmaksas pasākumos: diskusijās par Latvijai un Eiropas Savienībai svarīgiem notikumiem, informatīvajos semināros un nodarbībās, radošajās darbnīcās un kino vakaros. 

Uzzini vairāk par pasākumiem!

Eiropas Savienības māja ir arī platforma jūsu rīkotiem notikumiem. Piedāvājam bezmaksas telpas organizācijām, kas vēlas rīkot savus pasākumus, kas saistīti ar ES tematiku – konferences, diskusijas, projektu sanāksmes u.c.

Piesaki savu pasākumu par ES tematiku!

Nāciet un izsakiet savu viedokli!


Eiropas Parlamenta ēka

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā ES institūcija. Tā ir viena no lielākajām demokrātiskajām asamblejām pasaulē.

Eiropas Parlaments kopā ar Eiropas Savienības Padomi apstiprina likumus, kas ietekmē katra cilvēka ikdienas dzīvi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

705 Eiropas Parlamenta deputāti pārstāv 450 miljonus ES pilsoņu. Eiropas Parlamenta oficiālā mītne atrodas Francijas pilsētā Strasbūrā, Parlamenta komitejas tiekas Beļģijas galvaspilsētā Briselē.


Eiropas Komisijas ēka

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir politiski neatkarīga ES izpildiestāde, kuras uzdevums ir veicināt ES vispārējo interešu ievērošanu, ierosināt un piemērot tiesību aktus, kā arī īstenot politiku un izlietot ES budžetu. Tā īsteno Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lēmumus.

Politisko vadību nodrošina 27 komisāru komanda (pa vienam no katras ES dalībvalsts) — Komisijas priekšsēdētāja vadībā, kurš nolemj, par kuru politikas jomu atbild kurš komisārs.

Eiropas Komisijas galvenā mītne atrodas Beļģijā, Briselē. Tai ir pārstāvniecības visās ES valstu galvaspilsētās.