Iesūtīts: 6. Februāris, 2012
Aicinām ņemt vērā, ka šī informācija, iespējams, jau ir novecojusi.

Klubs „Māja – jaunatne vienotai Eiropai”

Lomonosova iela 1 (A korpuss), Rīga, LV-1019

Tālrunis: 67089887

Fakss: 67089887

[email protected]

http://www.klubsmaja.lv

 

Kontaktpersona: Rita Zālīte, valdes locekle

[email protected]

Ko dara?

Eiropas Klubu darbības ietvaros jaunieši īsteno dažādus projektus, kas virzīti uz Eiropas izzināšanu. Būtiski, ka Eiropas klubu attīstība skolās lielā mērā ir atkarīga no pašu skolēnu entuziasma, vēlmes darboties un parādīt sevi ar jaunām idejām. Eiropas Klubu veiksmīgai darbībai ir nepieciešams meklēt sadarbības partnerus gan kopīgu projektu īstenošanai, gan informatīvo materiālu iegūšanai utt. Sadarbību ir iespējams veidot ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, vēstniecībām, dažādām izglītības un kultūras iestādēm - bibliotēkām, muzejiem, galerijām, sporta iestādēm, kā arī ar starptautiskajām organizācijām.

Eiropas Kluba izveidošanai savā skolā ir nepieciešama ieinteresēto skolēnu grupa skolotāja vadībā un skolas vadības piekrišana kluba dibināšanai. Nākošais posms ir Eiropas kluba statūtu un Eiropas kluba darbības plāna izstrāde, kuram seko uzdevumu sadale. Lai iesaistītos Latvijas un starptautiskā Eiropas klubu tīkla darbībā, par Eiropas kluba izveidi ir jāinformē Klubs „Māja” pārstāvi Ritu Zālīti.