Ievietots: 5. Janvāris, 2024
Afiša

Brīvība, demokrātija, līdztiesība ir vērtības, kas svarīgas mums katram, Latvijai un Eiropas Savienībai (ES). Kā tās savā ģimenē, skolā un sabiedrībā redz jaunieši? Izstāde “Eiropas vērtības jauniešu acīs” sniedz apmeklētājiem atbildi uz šo jautājumu. 

Izstādē apkopoti Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas jauno mākslinieku darbi, kurus skolēni iesūtīja radošajā konkursā. Tajos attēlotas tādas Eiropas savienības vērtības kā demokrātija, drošība, tiesiskums, vienlīdzība, līdztiesība, cilvēka cieņa, cilvēktiesības, solidaritāte, miers, brīvība, tiesības iegūt izglītību, kultūru daudzveidība un domas brīvība. 

Daļa no šiem mākslas darbiem attēloti arī Eiropas Parlamenta biroja Latvijā veidotajā 2024. gada kalendārā, kas iezīmē Eiropas Parlamenta vēlēšanas 8. jūnijā.

Jauno mākslinieku darbi aplūkojami no 3. līdz 15. janvārim. 

Par Eiropas Parlamentu

Eiropas Parlaments (EP) ir vienīgā tieši ievēlētā Eiropas iestāde, kas pārstāv iedzīvotāju intereses Eiropas līmenī. EP sastāv no deputātiem, kuri tiek ievēlēti vispārējās vēlēšanās reizi piecos gados. 2024. gada 8. jūnijā notiks nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja ievēlēt deviņus pārstāvjus Eiropas Parlamentā. 

EP kopā ar Eiropas Savienības Padomi (ES iestāde, kura pārstāv dalībvalstu valdības) pieņem Eiropas Komisijas ierosinātos tiesību aktus.  EP un ES Padome kopīgi pieņem ES tiesību aktus daudzās jomās, tostarp ekonomikas pārvaldības, enerģētikas, transporta, patērētāju aizsardzības u.c. jomās. ES tiesību akti pēc tam kalpo kā daudzu ES valstu tiesību aktu pamats, un Latvijā līdz pat 80 % likumu ir balstīti uz ES tiesību aktiem.

2024. gada 8. jūnijā izraudzīsimies tos, kuri turpmākos piecus gadus Eiropas līmenī aizstāvēs Latvijas pilsoņu intereses.

Balso! Neļauj citiem lemt tavā vietā.

mesesamkopa.eu ir Eiropas mēroga kopiena, kas aicina ikvienu iesaistīties demokrātijas veidošanā. Pievienojies un izsaki savu viedokli par Eiropu!

Izstāde ir skatāma bez maksas Eiropas Savienības mājas darba laikā no 9.00 līdz 18.00 darba dienās. Izstāde var nebūt pieejama ES mājā notiekošo pasākumu laikā.