Istabas

Sarunu istaba
Sarunu istaba | 1. stāvā
Tehniskais nodrošinājums
 • Krēsli (max 14)
 • Dators ar interneta pieslēgumu
 • 2 projektori
 • 6 galdi (virsma 160x80 cm)
 • 4 žurnālu galdiņi
 • Akustiskā iekārta (audio atskaņošanai no datora)
 • Mikrofoni (3 rokas, 1 piespraužams)
 • 3 bezvadu uztvērēji ar indukcijas cilpu - paredzēti cilvēkiem ar dzirdes aparātiem
 • Tāfele
Vēršam uzmanību!
 • Svarīgi! Saistībā ar COVID-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.
 • Visiem cilvēkiem, kas atrodas pasākuma telpās, ir jānēsā deguna un mutes aizsedzošanas maskas. Pasākuma organizatoriem ir jānodrošina masku pieejamība pasākumu dalībniekiem.
 • Tikai runātājs, kas prezentē un uzstājas auditorijas priekšā, drīkst noņemt sejas masku, ievērojot 2m distanci no auditorijas.
 • Aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību rīkot klātienes pasākumus Eiropas Savienības mājā. ES mājā var notikt pasākumi tikai reģistrētiem dalībniekiem.
 • Telpa pieejama tikai publisku, ikvienam interesentam pieejamu pasākumu rīkošanai.
 • Telpa atvērta pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 17.00 (pasākuma sagatavošanai – no plkst. 10.00, telpu sakārtošanai pēc pasākuma – līdz 17.30).
 • Max. personu skaits pasākumā – 14, ieskaitot organizatorus.
 • Pēc pasākuma atbildīgais organizators nodod ES mājas telpu koordinatoram izdrukātā formā sarakstu ar reģistrētajiem un uz vietas esošajiem pasākuma organizatoriem un dalībniekiem. Sarakstam jāsatur tajā minēto personu vārdi un uzvārdi, kā arī tālruņu un sēdvietu numuri. Šis saraksts var tikt nodots Slimību profilakses un kontroles centram personu apzināšanai iespējamas “Covid-19” slimības gadījumā. Datu drošu uzglabāšanu veic Eiropas Komisija saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2018/1725. Saraksts mēnesi pēc pasākuma norises tiks iznīcināts.
 • Pasākuma organizatora pārstāvis sagaida dalībniekus pie ES mājas ieejas, lai novērstu apmeklētāju drūzmēšanos.
 • Pasākuma organizatoram jānodrošina, ka pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Starp sēdvietām jānodrošina 1 metra distances ievērošana. Pametot savu sēdvietu, pasākuma apmeklētājiem jāturpina ievērot savstarpēja 2 metru distance.
 • Pasākuma organizatoram visu pasākuma norises laiku jānodrošina roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pasākuma dalībniekiem. Ja pasākums ir ilgāks par 4 stundām, tad pasākuma organizatoram jānodrošina virsmu dezinfekcija pasākuma laikā. Ik pēc 2 stundām jāveic 15 minūtes ilga telpu vēdināšana.
 • Īpašu uzmanību organizatoriem lūdzam pievērst, lai kafijas pauzēs dalībnieki ievēro distancēšanos un epidemioloģiskās prasības.
 • ES mājā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 • ES mājas pasākumu telpās vienlaikus drīkst uzturēties ne vairāk kā 14 personas, ieskaitot pasākuma dalībniekus, tehnisko personālu un organizatorus. Apmeklētāju skaitu kontrolē ES mājas telpu koordinators.
 • Šo noteikumu neievērošana var būt par pamatu, lai pārtrauktu pasākumu un lūgtu tā dalībniekiem un organizatoriem atstāt ES mājas telpas.
 • Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojam ir tiesības jebkurā laikā atteikt ES mājas telpu izmantošanu un slēgt ES mājas telpas.
 • ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.

 • Lūdzam ņemt vērā, ka gada otrajā pusē ES mājas 1. stāvā ir paredzēti remontdarbi. ES mājas remontdarbu plāns atrodas izstrādes stadijā. Informēsim Jūs savlaicīgi, ja remontdarbu norise sakritīs ar Jūsu pasākuma datumu.
MĀKSLAS istaba
Mākslas istaba | 1.stāvā
Vēršam uzmanību!
 • Lai veiktu rezervāciju, aicinām sazināties pa tālr. 67085415 vai e-pastu telpas@esmaja.lv.
 • Izstādes izvietošanas ilgums – līdz vienam kalendārajam mēnesim.
 • Telpa atvērta apmeklētājiem katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 18.00.
 • Izstādes rīkotājs atbild par izstādes iekārtošanu un noņemšanu.
 • Telpa izstādes apmeklētājiem var nebūt pieejama Sarunu istabā notiekošo pasākumu laikā.
 • ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.
Kamīnzāle
Kamīnzāle | 2. stāvā
Tehniskais nodrošinājums
 • Krēsli (max 21)
 • Dators ar interneta pieslēgumu
 • Projektors
 • Tulku kabīne
 • 2 galdi (virsma 180x80 cm)
 • 10 žurnālu galdiņi
 • Akustiskā iekārta (audio atskaņošanai no datora)
 • Mikrofoni (2 rokas, 8 galda)
 • Tāfele
Vēršam uzmanību!
 • Svarīgi! Saistībā ar COVID-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.
 • Visiem cilvēkiem, kas atrodas pasākuma telpās, ir jānēsā deguna un mutes aizsedzošanas maskas. Pasākuma organizatoriem ir jānodrošina masku pieejamība pasākumu dalībniekiem.
 • Tikai runātājs, kas prezentē un uzstājas auditorijas priekšā, drīkst noņemt sejas masku, ievērojot 2m distanci no auditorijas.
 • Aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību rīkot klātienes pasākumus Eiropas Savienības mājā. ES mājā var notikt pasākumi tikai reģistrētiem dalībniekiem.
 • Telpa atvērta tikai iepriekš pieteiktu pasākumu norisei darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 (pasākuma sagatavošanai – no plkst. 09.30, telpu sakārtošanai pēc pasākuma – līdz 17.30).
 • Max. personu skaits pasākumā – 21, ieskaitot organizatorus.
 • Pēc pasākuma atbildīgais organizators nodod ES mājas telpu koordinatoram izdrukātā formā sarakstu ar reģistrētajiem un uz vietas esošajiem pasākuma organizatoriem un dalībniekiem. Sarakstam jāsatur tajā minēto personu vārdi un uzvārdi, kā arī tālruņu un sēdvietu numuri. Šis saraksts var tikt nodots Slimību profilakses un kontroles centram personu apzināšanai iespējamas “Covid-19” slimības gadījumā. Datu drošu uzglabāšanu veic Eiropas Komisija saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2018/1725. Saraksts mēnesi pēc pasākuma norises tiks iznīcināts.
 • Pasākuma organizatora pārstāvis sagaida dalībniekus pie ES mājas ieejas, lai novērstu apmeklētāju drūzmēšanos.
 • Pasākuma organizatoram jānodrošina, ka pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Starp sēdvietām jānodrošina 1 metra distances ievērošana. Pametot savu sēdvietu, pasākuma apmeklētājiem jāturpina ievērot savstarpēja 2 metru distance.
 • Pasākuma organizatoram visu pasākuma norises laiku jānodrošina roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pasākuma dalībniekiem. Ja pasākums ir ilgāks par 4 stundām, tad pasākuma organizatoram jānodrošina virsmu dezinfekcija pasākuma laikā. Ik pēc 2 stundām jāveic 15 minūtes ilga telpu vēdināšana.
 • Īpašu uzmanību organizatoriem lūdzam pievērst, lai kafijas pauzēs dalībnieki ievēro distancēšanos un epidemioloģiskās prasības.
 • ES mājā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 • ES mājas pasākumu telpās vienlaikus drīkst uzturēties ne vairāk kā 21 persona, ieskaitot pasākuma dalībniekus, tehnisko personālu un organizatorus. Apmeklētāju skaitu kontrolē ES mājas telpu koordinators.
 • Šo noteikumu neievērošana var būt par pamatu, lai pārtrauktu pasākumu un lūgtu tā dalībniekiem un organizatoriem atstāt ES mājas telpas.
 • Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojam ir tiesības jebkurā laikā atteikt ES mājas telpu izmantošanu un slēgt ES mājas telpas.
 • ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.
Stikla zāle
Stikla un Mazā zāle | 2. stāvā
Tehniskais nodrošinājums

Stikla zālē

 • Apaļais galds, krēsli (max 12)
 • 3 galdi priekštelpā (virsma 160x80 cm)
 • Dators ar interneta pieslēgumu
 • Projektors
 • Akustiskā iekārta (audio atskaņošanai no datora)

Mazajā zālē

 • Galds, krēsli (max 6)
Vēršam uzmanību!
 • Svarīgi! Saistībā ar COVID-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.
 • Visiem cilvēkiem, kas atrodas pasākuma telpās, ir jānēsā deguna un mutes aizsedzošanas maskas. Pasākuma organizatoriem ir jānodrošina masku pieejamība pasākumu dalībniekiem.
 • Tikai runātājs, kas prezentē un uzstājas auditorijas priekšā, drīkst noņemt sejas masku, ievērojot 2m distanci no auditorijas.
 • Aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību rīkot klātienes pasākumus Eiropas Savienības mājā. ES mājā var notikt pasākumi tikai reģistrētiem dalībniekiem.
 • Telpa atvērta tikai iepriekš pieteiktu pasākumu norisei darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 (pasākuma sagatavošanai – no plkst. 09.30, telpu sakārtošanai pēc pasākuma – līdz 17.30).
 • Pasākumu norisei vienlaicīgi pieejama gan Stikla zāle, gan Mazā zāle.
 • Max. personu skaits pasākumā – 12, ieskaitot organizatorus.
 • Pēc pasākuma atbildīgais organizators nodod ES mājas telpu koordinatoram izdrukātā formā sarakstu ar reģistrētajiem un uz vietas esošajiem pasākuma organizatoriem un dalībniekiem. Sarakstam jāsatur tajā minēto personu vārdi un uzvārdi, kā arī tālruņu un sēdvietu numuri. Šis saraksts var tikt nodots Slimību profilakses un kontroles centram personu apzināšanai iespējamas “Covid-19” slimības gadījumā. Datu drošu uzglabāšanu veic Eiropas Komisija saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2018/1725. Saraksts mēnesi pēc pasākuma norises tiks iznīcināts.
 • Pasākuma organizatora pārstāvis sagaida dalībniekus pie ES mājas ieejas, lai novērstu apmeklētāju drūzmēšanos.
 • Pasākuma organizatoram jānodrošina, ka pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Starp sēdvietām jānodrošina 1 metra distances ievērošana. Pametot savu sēdvietu, pasākuma apmeklētājiem jāturpina ievērot savstarpēja 2 metru distance.
 • Pasākuma organizatoram visu pasākuma norises laiku jānodrošina roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pasākuma dalībniekiem. Ja pasākums ir ilgāks par 4 stundām, tad pasākuma organizatoram jānodrošina virsmu dezinfekcija pasākuma laikā. Ik pēc 2 stundām jāveic 15 minūtes ilga telpu vēdināšana.
 • Īpašu uzmanību organizatoriem lūdzam pievērst, lai kafijas pauzēs dalībnieki ievēro distancēšanos un epidemioloģiskās prasības.
 • ES mājā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 • ES mājas pasākumu telpās vienlaikus drīkst uzturēties ne vairāk kā 12 personas, ieskaitot pasākuma dalībniekus, tehnisko personālu un organizatorus. Apmeklētāju skaitu kontrolē ES mājas telpu koordinators.
 • Šo noteikumu neievērošana var būt par pamatu, lai pārtrauktu pasākumu un lūgtu tā dalībniekiem un organizatoriem atstāt ES mājas telpas.
 • Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojam ir tiesības jebkurā laikā atteikt ES mājas telpu izmantošanu un slēgt ES mājas telpas.
 • ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.

Pamatnosacījumi telpu rezervācijai

 • Pasākuma rīkotājam jābūt juridiskai personai.
 • Telpas pieejamas tikai tādu pasākumu rīkošanai, kas saistīti ar Eiropas Savienības tematiku.
 • Telpas pieejamas tikai nekomerciāla rakstura pasākumu rīkošanai, apmeklētājiem nevar tikt prasīta ieejas maksa.
 • 1. stāva telpas atvērtas pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 17.00 (telpu sakārtošanai pirms un pēc pasākuma – no plkst. 10.00 līdz 17.30), sestdienās no plkst. 10.30 līdz 13.00 (telpu sakārtošanai pirms un pēc pasākuma – no plkst. 10.00 līdz 13.30).
 • 2. stāva telpas atvērtas pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00 (telpu sakārtošanai pirms un pēc pasākuma – no plkst. 09.30 līdz 17.30).
 • Telpas jāpiesaka vismaz 7 (septiņas) dienas pirms plānotā pasākuma norises datuma.
 • Pieteikuma iesniegšana negarantē telpu rezervāciju. Telpas tiek piešķirtas tikai tad, kad elektroniski pasākuma rīkotājam tiek nosūtīts apstiprinājums.
 • Telpu pieteikums tiek izskatīts 5 (piecu) darba dienu laikā.
 • ES māja patur tiesības bez paskaidrojumiem atteikt telpu izmantošanu, ja netiek ievērots kaut viens no Eiropas Savienības mājas (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) telpu izmantošanas noteikumu punktiem. 
 • ES māja patur tiesības atteikt telpas pieteiktajam pasākumam 3 (trīs) dienas iepriekš, ja vienlaicīgi ir plānoti Eiropas Parlamenta biroja vai Eiropas Komisijas pārstāvniecības pasākumi. 
 • Rīkotājs atbild par pasākuma saturu un norisi, telpas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma, apmeklētāju sagaidīšanu un pavadīšanu, kārtību pasākuma laikā.