Aktualitātes

Vitamīns ES

Papildināts Latvijas skolām izstrādātais materiālu kopums “VITAMĪNS ES”

2019. gads Latvijai un ikvienam no mums ir jubilejas gads – 15 gadus esam Eiropas Savienības dalībvalsts, 5 gadus mūsu valūta ir eiro. Lai mūsdienīgā un skolēniem interesantā veidā palīdzētu pilnveidot zināšanas par Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm, kopīgām vērtībām, pilsonisko līdzdalību, aprīļa beigās Latvijas izglītības iestādes saņem vērienīgu dāvinājumu - 500 mācību un metodisko materiālu komplektus „Vitamīns ES”. Materiāli tapuši, papildinot materiālu kopumu, kas tika nogādāts visām Latvijas skolām 2018. gada pavasarī.

Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i.: ""VITAMĪNS ES" ir projekts, ar ko varam lepoties un kas kļuvis iemīļots daudzās skolās. Pirmkārt, tas ir vietēji radīts autordarbs, kas domāts lietošanai Latvijas skolās. Otrkārt, tā metodika ļauj skolēniem interaktīvā un ar spēļu elementiem saistītā veidā iepazīt Eiropu, labāk izprast notiekošos procesus Latvijā, Eiropā un pasaulē, un saskatīt savu vietu tajos. Tu nevari būt piederīgs tam, ko nepazīsti – tādēļ priecājos, ka šis projekts turpina savu izaugsmi, un papildinājumi sasniedz skolas vēl pirms Eiropas dienas, 9. maijā." 

VITAMĪNS ES ietver lielformāta plakātus, kas izmantojami kā zinātkāri rosinošs Eiropas dienas noformējums skolā, kā arī izglītojošas spēles 1. - 12. klases skolēniem. Visi izstrādātie materiāli ir integrējami dažādās mācību jomās un iesaista skolēnus aktīvā izziņas un mācību procesā, aktivizē iepriekšējās zināšanas, attīsta kritisko domāšanu, kā arī uzskatāmi parāda, ka Eiropa aptver ikvienu dzīves šķautni, un katrs var atrast sev tuvāko un interesantāko ceļu, lai to izzinātu.

„Jēgpilnas spēles, kvalitatīvi mācību un uzskates materiāli rosina skolēnu motivāciju izzināt pasauli sev apkārt, apzināties sevi kā svarīgu Latvijas, Eiropas un pasaules daļu, kā arī efektīvi atbalsta pašvadītu mācīšanos. Palīdzēt izaugt zinātkāram un zinošam, atbildīgam un līdzdarbīgam eiropietim ir mūsu visu kopīgais mērķis, tāpēc sakām paldies Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, kas atbalsta jaunu materiālu izveidi ar mērķi pilnveidot izglītības procesu rīcībspējīga eiropieša izaugsmē”, "VITAMĪNS ES"  materiālu līdzautore, Eiropas Kustība Latvijā ģenerālsekretāre Liene Valdmane.

"VITAMĪNS ES" komplektā pievienoti arī metodiskie ieteikumi skolotājiem. 

Materiālu kolāža