Treneru/pedagogu mācības

21.10.2019.
15:00
-
17:00
Pasākuma tips
Aicinātiem viesiem
Rīkotājs
VISC Skola2030
Tālrunis
+371 66051907

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.