Piesardzības pasākumu ievērošanas noteikumi ES mājas klātienes apmeklēšanai

Vēršam uzmanību!

Saistībā ar COVID-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.

Pasākuma organizatora pārstāvis sagaida dalībniekus pie ES mājas ieejas, lai novērstu apmeklētāju drūzmēšanos, un, pirms ieejas ES mājas telpās, pārbauda Covid19 sertifikātu.

Pasākuma organizators ir tieši atbildīgs par epidemioloģisko pasākumu īstenošanu un ES mājas pasākumiem izvirzīto prasību izpildi. Apmeklētāju skaitu kontrolē pasākuma organizators

Ņemot vērā MK noteiktos ierobežojumus, pasākumi ES mājā notiek tikai Drošajā līmenī.

Drošais līmenis (Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas personas) paredz pulcēšanos un pasākumus tikai vakcinētiem un pārslimojušiem cilvēkiem. Publiskā pasākumā nav jālieto maskas, nevajag ieturēt distanci, nav laika un apmeklētāju skaita ierobežojuma.

Aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību rīkot klātienes pasākumus Eiropas Savienības mājā: 

  • Sarunu istaba pieejama tikai publisku, ikvienam interesentam pieejamu pasākumu rīkošanai.

Telpa atvērta pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 17.00 (pasākuma sagatavošanai – no plkst. 10.00, telpu sakārtošanai pēc pasākuma – līdz 17.30).

  • Kamīnzāle atvērta pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00 (pasākuma sagatavošanai – no plkst. 9.30, telpu sakārtošanai pēc pasākuma – līdz 17.30).

Īpašu uzmanību organizatoriem lūdzam pievērst, lai kafijas pauzēs dalībnieki ievēro distancēšanos un epidemioloģiskās prasības

  • Stikla zāle atvērta pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00 (pasākuma sagatavošanai – no plkst. 9.30, telpu sakārtošanai pēc pasākuma – līdz 17.30).

ES mājā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Šo noteikumu neievērošana var būt par pamatu, lai pārtrauktu pasākumu un lūgtu tā dalībniekiem un organizatoriem atstāt ES mājas telpas.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojam ir tiesības jebkurā laikā atteikt ES mājas telpu izmantošanu un slēgt ES mājas telpas.

ES māja iestājas par racionālu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu un zaļo praksi ikdienā. Lai mudinātu samazināt resursu patēriņu, ja iespējams, lietot tos vēlreiz, kā arī šķirot atkritumus, esam sagatavojuši ieteikumus pasākumu rīkotājiem.