06.06.2023.
13:00
-
17:00
Pasākuma tips
Visiem interesentiem
Rīkotājs
Biedrība "Zaļā brīvība"
Tālrunis
26408763

Ceļā uz klimatneitralitāti, Zaļā Brīvība aicina uz diskusiju par ES publiskā finansējuma izlietojumu transporta un mobilitātes nozarē. Dzirdēsim par šobrīd pieejamo ES finansējumu transporta nozarei un kā līdz šim ir veicies ar tā apgūšanu. Tiks prezentēti pētījuma rezultāti ar ES fondu izlietojumu, kā arī diskutēsim par sabiedrības informētību, kopējas mobilitātes stratēģijas trūkumu un vadlīniju nepieciešamību Zaļā kursa mērķu sasniegšanai un efektīvākai ES fondu līdzekļu izlietošanai. Diskutēsim par to, cik šobrīd veiksmīgi vai neveiksmīgi tiek apgūti publiskā finansējuma līdzekļi un vai ir nepieciešams mainīt publiskā finansējuma piešķiršanas kritērijus. Kā arī pievērsīsim uzmanību tam, kādas ir esošās sabiedrības iesaistes iespējas lēmumpieņemšanas procesā transporta nozarē.