31.05.2023.
13:00
-
17:00
Pasākuma tips
Visiem interesentiem
Rīkotājs
Biedrība "Zaļā brīvība"
Tālrunis
26408763

Ceļā uz klimatneitralitāti, biedrība "Zaļā Brīvība" aicina uz diskusiju par ES publiskā finansējuma izlietojumu transporta un mobilitātes nozarē. Tiks prezentēts pētījums par ES fondu izlietojumu, kā arī diskutēsim par sabiedrības informētību, kopējas mobilitātes stratēģijas trūkumu un vadlīniju nepieciešamību Zaļā kursa mērķu sasniegšanai un efektīvākai ES fondu līdzekļu izlietošanai. Diskutēsim par to, vai un kādas ir esošās sabiedrības iesaistes iespējas lēmumpieņemšanas procesā.