Sociālo darbinieku klātienes apmācību noslēgums

11.10.2019.
12:30
-
15:00
Logo: Labklājības ministrija, Nacionālais attīstības plāns 2020, Eiropas Savienība Eiropas Sociālais fonds
Pasākuma tips
Aicinātiem viesiem
Rīkotājs
Biedrība "Centrs Marta", nodibinājuma "Centrs Dardedze", SIA "Mācību centrs MKB", biedrība "Skalbes" un SIA "Ideju kapitāls"
Tālrunis
+371 67378539

Ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu, Labklājības ministrijas īstenotā projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātes 16.2. “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķgrupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošana” (iepirkums Nr. LRLM2018/28-3-03/04ESF "Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām personām")ietvaros tika organizētas klātienes apmācības sociālajiem darbiniekiem.

Mācību mērķis - paaugstināt sociālā dienesta darba efektivitāti, pilnveidojot sociālo darbinieku profesionalitāti un attīstot kompetenci darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām.

2019. gada 11. oktobrī notiks klātienes apmācību noslēgums, kura laikā tiks iegūta atgriezeniskā saite par mācību procesu un tiks izsniegti apliecinājumi par dalību apmācībās