"Ka iesaistīt tos, kas neiesaistās?" - diskusijas pasākums Līdzdalības nedēļas ietvaros + AIF stratēģisko projektu tīklošanās pasākums