Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (I grupa, 2. diena)