Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (I grupa, 1.diena)