Aktualitātes

Noslēdzies sākumskolas skolēnu konkurss "Eiropas darbnīca"!

Konkursā piedalījās gandrīz 100 klases no visas Latvijas, kurā piedāvājām veidot interesantas, starpdisciplināras nodarbības par Eiropu! Eiropas darbnīca skolēnam. Paldies ikvienam, kurš izzināja, domāja, zīmēja, runāja, rakstīja, spēlēja un darīja vēl daudz, daudz vairāk!

Darba lapa krāšošanai

Saldumu grozus saņems:

1. Pārsla Lietaviete – Mālpils Novada vidusskola, 1.a klase
2. Ina Barkāne – Barkavas Pamatskola, 1.klase
3. Irina Čiveļova – Salaspils 1.vidusskola, 4.b klase
4. Madara Skujiņa - privātās sākumskolas Domdaris 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a klases 
5. Anda Kaspare - Vaivaru Pamatskola 4.klase
6. Kadrija Beirote - Rīgas 6. vidusskola 1.d klase
7. Jolanta Lazdiņa - Raudas internātpamatskola sākumskolas skolēni
8. Mairita Rimovica - Ilūkstes Raiņa vidusskola - IRV 3.c klase
9. Ingrīda Vonda, A.Kronvalda Durbes vsk., 1.klase
10. Sandra Baumane - Jūrmalas sākumskola "Atvase", 4.b klase
11. Kristīne Aukmane - Jēkabpils 3. Vidusskola, 3.a klase
12. Iveta Tuskena - Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola , 3.klase Priekules novada pašvaldība
13. Mārīte Adamoviča - Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 2./4.klase
14. Iveta Otmane - Engures vidusskola, 2.klase
15. Marija Tuče – Rīgas 19.vidusskola-Bolderāja, 2.klase
16. Larisa Bite – Ogres sākumskola, 3.b klase
17. Karīna Biruļe – Kraslavas polu pamatskola, 3.un 4.klase
18. Anita Viksne – Mālpils Novada vidusskola, 3.a klase
19. Lilija Krivteža – Kārsavas Vidusskola, 3.b klase
20. Ilva Pētersone – Palsmanes pamatskola, 3.klase, Smiltenes novada pašvaldība
21. Ļubova Maļinovska – Ogres sākumskola, 2.d klase
22. Anita Sudnika – Rīgas 6. vidusskola, 3.d klase
23. Anete Lasmane – Ogres sākumskola, 1.a klase
24. Vineta Dance – Salacgrivas Vidusskola, 3.b klase
25. Dace Brūna - Mālpils Novada vidusskola, 2.a klase
26. Līga Vuškarniece - Galkina – Rigas Ukraiņu Vidusskola, 1.-4.klase
27. Vineta Klusa - Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola, 1.c klase.
28. Tamara Juzupa – Jaunpils Vidusskola, 4.klase
29. Ligita Bumbure - Tirzas Pamatskola, 3. un 4.klase Gulbenes novads
30. Marite Ošina - Jūrmalas sākumskola "Atvase" 3.a klase
31. Marika Eglite - Rubenes Pamatskola, 4. klase, Kocēnu novads
32. Lolita Valaine – Aizbalte – Daugavpils Saskaņas pamatskola, 3.a klase
33.Inese Boļševica - Ciblas vidusskola, 1.klase Ciblas novads