Ekspertiem

Akcija „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019" sniedz jauniešiem iespēju uzzināt par Eiropas Savienības aktualitātēm no cilvēkiem, kuru darbs saistīts ar Eiropas Savienības tematiku. Ekspertu pieredze Eiropas lietās skar gan ES politisko tematu aspektus,  gan sadarbību ar citu ES valstu partneriem, ES finansētu projektu īstenošanu un Latvijas integrāciju un interešu pārstāvību ES kādā konkrētā nozarē.  Akcijas ietvaros eksperti var izvēlēties apciemot kādu no skolām, kas ir pieteikušās dalībai akcijā, viesoties savā dzimtajā skolā vai arī apmeklēt jebkuru citu Latvijas izglītības iestādi pēc saviem ieskatiem, piemēram, skolu, kurā mācās eksperta bērni.

Akcijā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019" ir iesaistījušies vairāk nekā 120 Eiropas lietu eksperti no 60 dažādām iestādēm un organizācijām.

Atpakaļ uz skolu , vizīte skolā , Eiropas lietu eksperti

Akcijas ekspertu pārstāvētās iestādes un organizācijas: Ārlietu ministrija, Finanšu ministrija, Fiskālās disciplīnas padome, Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Nacionālais veselības dienests, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālā nodaļa, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Republikas Saeima, Tiesībsarga birojs, Tieslietu ministrija, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts darba inspekcija, Valsts kanceleja, Valsts policija, Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālā struktūrvienība, Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona struktūrvienības Rēzeknes nodaļa. Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts, BEREC Office, Eiropas Komisija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības māja, Rail Baltica, Latvijas vēstniecība Nīderlandē, Itālijas vēstniecība Latvijā, Spānijas vēstniecība Latvijā, Polijas vēstniecība Latvijā, Ukrainas vēstniecība Latvijā, Moldovas vēstniecība Latvijā. Baltijas Vides Forums, Engures pagasta pārvalde, SIA PERUZA, biedrība ProBonoPublico.Latvia, Daugavpils Universitāte, Fizikālās enerģētikas institūts, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Universitātes Fizikas, Matemātikas un Optometrijas Fakultāte, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts, Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūts, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūts, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs.

 

Lai sagatavotos vizītei skolā, ekspertiem tiek nodrošināts informatīvais materiāls un ir pieejamas vairākas jau izveidotas prezentācijas. Ekspertiem arī bija iespējams apmeklēt informatīvo semināru, kas norisinājās 4. aprīlī Rīgā. Pieteikšanās semināram notika vienlaicīgi ar akcijas dalībnieku anketas aizpildīšanu, bet piedalīšanās seminārā ir brīvprātīga un akcijā var iesaistīties arī tad, ja nav bijis iespējams apmeklēt informatīvo semināru.

Eiropas lietu ekspertu pieteikšanās akcijai „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019” norisinājās no 25. februāra līdz 5. aprīlim, aizpildot tiešsaistes anketu. Pēc anketas aizpildīšanas akcijas koordinatori sazinājās ar ekspertu un palīdzēja norunāt vizītes norises laiku, kā arī citus nepieciešamos organizatoriskos jautājumus.