Starptautisks pieredzes apmaiņas seminārs pieaugušo izglītības metožu pilnveidei un neformālās kompetenču atzīšanas veicināšanai

04.04.2019.
10:30 - 17:00

Pasākuma rīkotājs: Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība

Pasākuma tips: Aicinātiem viesiem