Informācijas pieejamība jauniešiem un interaktīvo rīku pielietošana informācijas apstrādē un izplatīšanā

25.04.2019.
10:00 - 17:00

Pasākuma tips: Aicinātiem viesiem
Rīkotājs: Sociālās inovācijas centrs