FICIL Invcestīciju aizsardzības un tiesu efektivitātes darba grupas tikšanās ar Tieslietu ministru J.Bordānu

20.03.2019.
14:30 - 16:30

Pasākuma tips: Aicinātiem viesiem
Rīkotājs: Ārvalstu investoru padome Latvijā