ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta tikšanās

23.01.2019.
10:30 - 12:30

Pasākuma tips: Aicinātiem viesiem
Rīkotājs: Dundagas vidusskola