Dažādība un iekļaušanās pilsētās: UNHCR un Eiropas Padomes seminārs par ''Intercultural cities'' programmu

22.05.2019.
10:30 - 17:00

Rīkotājs: Sabiedrības integrācijas fonds/

Pasākuma tips: Aicinātiem viesiem