Vai ir iespēja uzzināt kāda ir ES stratēģija NVO atbalstam 2015. gadam?

Iesūtīts: 21. Maijs, 2019
Aicinām ņemt vērā, ka šī informācija, iespējams, jau ir novecojusi.

Pilns jautājums:

Labdien!Vai ir iespēja uzzināt kāda ir ES stratēģija NVO atbalstam 2015. gadam?Pieejamais finansējums, atblastāmie projekti, institūcijas (valstis?), kuras ir iesaistītas.Paldies!

Atbilde:

Labdien!

Eiropas Savienībā vienotas NVO stratēģijas nav, bet NVO  ir nozīmīgi sadarbības partneris dažādās ES politikas jomās, kas veicina ciešāku sadarbību ar sabiedrību.

Jautājumā nav minēts NVO darbības joma, tāpēc nosūtam ieskatu  ES politikās:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=330

http://eeas.europa.eu/human_rights/cooperation_with_ngo/index_en.htm

Finansējuma iespējas lūdzam skatīs ES fondi mājas lapā:

http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_lv.htm

WelcomeEurope ir maksas datu bāze, kurā pieejama informācijas par visiem fondiem (ne tikai Eiropas Savienības), kas attiecas uz nevalstisko sektoru

http://www.welcomeurope.com/european-subsidies-beneficiary-Development+NGOs.html

Kategorija