Iesūtīts: 6. Maijs, 2010
Aicinām ņemt vērā, ka šī informācija, iespējams, jau ir novecojusi.

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF)atbalsta lauksaimniecības pārstrukturēšanu un veicina lauku attīstību.

Saņemtie ELVGF Virzības daļas līdzekļi no Eiropas Komisijas laikā no 2004.-2006. gadam (LVL):

2004 - 7196145,78
2005 - 22736552,76
2006 - 17400296,23
Kopā - 47 332 994,77   
Saņemtie ELVGF Garantiju daļas līdzekļi no Eiropas Komisijas laikā no 2004.-2006. gadam (LVL): *

2004 - 22 367 836,19
2005 - 73908640, 80 
2006 - 95 964 065, 09
Kopā - 22 367 836,19
*Valsts kases dati

Papildu informācija Interneta mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā: Eiropas Savienības struktūrfondi /Vispārīgā informācija.

Kategorija