Vebinārs - radošu ideju darbnīca pilsoniskās kompetences pilnveidei sākumskolā Vitamīns ES

Ievietots: 20. Oktobris, 2020
afiša

Vitamīni svaigām, enerģiskām, aizraujošām aktivitātēm par Latviju Eiropā!

Vebinārā 3. novembrī plkst. 14.00 būs iespēja iepazīt metodes, kas palīdz sākumskolas skolēniem izprast nozīmīgus jautājumus, rosina zinātkāri, ļauj līdzdarboties, izzināt un zināt.

Vebināru vadīs biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" ģenerālsekretāre, metodiķe Liene Valdmane.

Reģistrācija
Būs iespēja skatīties arī tiešraidi ES mājas Facebook.


Vebināru rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Eiropas Kustība Latvijā.

VITAMĪNS ES ir mācību materiālu kopa zināšanu pilnveidei par Eiropas Savienību, lai mūsdienīgā un skolēniem interesantā veidā stāstītu par Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm, kopīgām vērtībām, pilsonisko līdzdalību, regulāri tiek izstrādāti un adaptēti zinātkāri un izpratni veicinoši mācību un vizuālie materiāli.

VITAMĪNS ES materiāli ir integrējami dažādās mācību jomās un iesaista skolēnus aktīvā izziņas un mācību procesā, aktivizē iepriekšējās zināšanas, attīsta kritisko domāšanu, kā arī uzskatāmi parāda, ka Eiropa aptver ikvienu dzīves šķautni, un katrs var atrast sev tuvāko un interesantāko ceļu, lai to izzinātu.

Plašāka informācija.

Pievienotie faili