Starpdisciplināri mācību materiāli 4.-9. klašu skolēniem Eiropas pratības pilnveidei

Ievietots: 10. Maijs, 2021
Spraudnis

Starpdisciplināri mācību materiāli jeb spraudņi ietver sešu mācību jomu: matemātikas, valodas, dabaszinātņu, sociālās un pilsoniskās, dizaina un tehnoloģiju, sporta un veselības mācību jomu saturu.  

Spraudņu temati izvēlēti, balstoties uz 4.-9. klašu skolēnu mācību programmu paraugiem, vecumposma īpatnībām, kā arī Eiropas Savienības tematikas aktualitātēm, savukārt to saturs veidots tā, lai tas būtu ērti lietojams pedagogam, ietverot gan metožu aprakstu, gan skolēna darba lapas, jautājumus diskusijām, izziņas informāciju u.c.

Plašāku informācijas par mācību materiāliem skatīt šajā saitē.