Ievietots: 1. Decembris, 2022
Nākotne ir tavās rokās

ES pārvaldes iestādes 2. decembrī iepazīstinās Eiropas un dalībvalstu paneļdiskusiju un pasākumu dalībniekus, ar to, kā norit darbs saistībā ar Konferencē pieņemto priekšlikumu īstenošanu.

Saskaņā ar solījumu, kas tika dots iedzīvotājiem Konferences par Eiropas nākotni laikā, Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija organizē Konferences atskaņu pasākumu Briselē. Tajā notiks diskusijas starp trīs ES pārvaldes iestāžu pārstāvjiem un iedzīvotājiem, kas piedalījās Eiropas pilsoņu paneļos, kā arī dalībvalstu pilsoņu paneļu un pasākumu pārstāvjiem. Trīs iestāžu augsta līmeņa pārstāvji skaidros, kā norit darbs pie konferences priekšlikumu īstenošanas.

 

Kad: Piektdien, 2022. gada 2. decembrī

Kur: Eiropas Parlamenā Briselē

 

Pasākuma programma drīz būs pieejama konferences digitālajā platformā. Pasākuma publiskās sesijas tiks pārraidītas Parlamenta multimediju centrā. Drīzumā tiks publicēta arī informācija žurnālistiem, kuri vēlēsies klātienē sekot līdzi pasākumam.

 

Vispārīgi


Pēdējos mēnešos trīs ES iestādes ir strādājušas pie tā, lai izpildītu savu pienākumu rīkoties saskaņā ar konferences priekšlikumiem. Tās ir uzsākušas priekšlikumu īstenošanu atbilstoši savām pilnvarām, kas noteiktas ES līgumos. Konferences 49 priekšlikumi ietver vairāk nekā 300 pasākumu un to īstenošanas ieteikumu deviņās jomās, pamatojoties uz Eiropas un dalībvalstu pilsoņu paneļdiskusiju ierosinājumiem, kā arī idejām, kas ir saņemtas dalībvalstu rīkotajos pasākumos, daudzvalodu digitālajā platformā un Konferences plenārsēdes diskusijās.