ES mājā Imanta Lancmaņa foto izstāde un lekcija par pilīm Eiropā un Latvijā

Ievietots: 4. Janvāris, 2019
Imanta Lancmaņa foto izstāde un lekcija

Līdz 29. janvārim aicināmEiropas Savienības mājā, 1. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā aplūkot mākslas vēsturnieka un gleznotāja, Rundāles pils ilggadējā direktora Imanta Lancmaņa foto izstādi “Pilis Eiropā”. Savukārt 15. janvārī plkst. 17.00 aicinām uz lekciju par pilīm dažādās Eiropas valstīs un Latvijā.

Imants Lancmanis fotografē visas pilis un muižas, kurās viņš nonāk. Lielāko foto arhīva daļu veido Latvijas pilis un muižas, kas fotografētas vairāk nekā 50 gadu ilgā periodā, un tās izmantotas gan Imanta Lancmaņa sarakstītajās grāmatās, gan daudzskaitlīgajās publikācijās Latvijas un ārvalstu mākslas un arhitektūras žurnālos. Savukārt Eiropas pilis fotografētas ekskursiju laikā ārzemēs un fotogrāfijas pārsvarā tiek izmantotas profesionālajām interesēm.

Laikmetu, politisko un ekonomisko sistēmu maiņa ir noteikusi citas sabiedrības vajadzības, kas veicinājušas aristokrātiskā dzīvesveida izzušanu Eiropā. Pilis, palikušas bez iemītniekiem, sākušas it kā patstāvīgu dzīvi, kur cilvēks ienāk tikai kā viesis. Tomēr Versaļas pilī Francijā ļaudis plūst kā liela upe cauri pils zālēm, un pēdējos gados interese par pilīm un piļu apmeklētāju skaits Eiropā un arī Latvijā aizvien pieaug.

Lekcijā “Eiropas pilis un Latvija” 15. janvārī no plkst. 17.00 līdz 18.00 Imants Lancmanis pretstatīs citu Eiropas valstu un Latvijas pilis, salīdzinās to mērogus, stāstīs, kā Latvija gājusi līdzi kopīgajai attīstībai. Pēc lekcijas – sarunu turpinājums, iespēja aplūkot izstādi.

Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties iepriekš. Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.

Izstāde “Pilis Eiropā” sniegs iespēju apmeklētājiem gūt iedvesmu no kultūras un estētikas, kas atrodama pilīs Eiropā. Foto izstādi veidojusi Kocēnu novada dome sadarbībā ar Valmieras muzeju.

 

Imants Lancmanis 1964. gadā sāka strādāt Rundāles pilī kā zinātniskais līdzstrādnieks. Vēlāk viņš kļuva par direktora vietnieku, bet no 1975. gada līdz 2018. gada beigām bija Rundāles pils muzeja direktors. Šobrīd Imants Lancmanis darbu pilī turpina, veltot savas zināšanas un laiku izpētei, strādā pie pils monogrāfijas trešā sējuma, kas veltīts pils restaurācijai.

 

Papildu informācija:

Anita Jansone,

Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītāja

Tālr. 67085446, e-pasts anita.jansone@esmaja.lv