Ievietots: 18. Oktobris, 2021
Diskusijā starp zinātniekiem un uzņēmējiem meklēs veidus, kā virzīties uz klimatneitralitāti

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Eiropas Savienības māju aicina uz diskusiju "Zinātnes atbalsts biznesam ceļā uz klimatneitralitāti", kas notiks tiešsaistē ceturtdien, 21. oktobrī, no plkst. 15:30 līdz 16:45. Diskusijā uzņēmēji un eksperti spriedīs par uzņēmējdarbības un zinātnes mijiedarbību ES Zaļā kursa kontekstā.

“Klimata krīze ir mūsu kopīgā atbildība, tāpēc tās risināšanā jāiesaistās mums visiem – gan kā indivīdiem, domājot, kā katrs varam mazināt savu ietekmi uz vidi, gan politiķiem, pieņemot zinātnē balstītus lēmumus, gan uzņēmējiem, ieviešot jaunus risinājumus un radot ilgtspējīgus produktus un pakalpojumus. Izprotot sagaidāmo pārmaiņu mērogus, kā arī nepieciešamo ātrumu klimatneitralitātes sasniegšanai, kritiski nozīmīga ir zinātnes un biznesa sektoru savstarpējā sadarbība – pētījumos, monitoringa programmās iegūto datu pārnesē praksē – iespējami mērķtiecīgākai un efektīvākai rīcībai vides krīžu un to ietekmju mazināšanai,” norāda Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors.

Klimata pārmaiņas, kuras izraisa globālā sasilšana, ir ilgtermiņa process, kuru mūsdienās veicina cilvēku saimnieciskā darbība. Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti, kurā cilvēka darbība radītu “nulles” neto ietekmi uz klimatu. Lai to realizētu, būs jāpārveido Eiropas sabiedrība un ekonomika, tai skaitā uzņēmējdarbība, lai tā būtu rentabla, taisnīga un sociāli līdzsvarota.

Inovatīvi risinājumi ir iespējami, sadarbojoties dažādām nozarēm. Diskusijas mērķis ir meklēt veidus, kā spēcināt saikni starp zinātni un komersantiem, kā arī izprast, ko biznesa sektora pārstāvji sagaida no zinātnes, un kādos virzienos būtu nepieciešams zinātnes atbalsts, virzoties pa ES Zaļā kursa ceļu.

Sarunā piedalīsies Tālis Juhna, RTU zinātņu prorektors, Tālis Tisenkopfs, Latvijas Universitātes socioloģijas profesors, Enno Ence, SIA Milzu! īpašnieks un zīmola radītājs, Agnese Stunda-Zujeva, SpirulinaNord dibinātāja un vadītāja. Sarunu vadīs molekulārbiologs un TV personība Juris Šteinbergs.

Diskusijai aicināti pievienoties uzņēmumu, zinātnes, nozaru asociāciju, valsts pārvalžu un citu institūciju pārstāvji. Pievienoties sarunai tiešsaistē ikviens interesents varēs Pasaules Dabas Fonda un ES mājas Facebook lapās. Saite uz pasākumu pieejama šeit.

Par ilgtspējas tēmām diskusijas ES māja rīko sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu. Trešā, šo ciklu noslēdzošā diskusija "Finanšu sektora loma ceļā uz klimatneitralitāti" notiks 25. novembrī no plkst. 15:30 līdz 16:45. Visus ierakstus būs iespējams noskatīties Pasaules Dabas Fonda Youtube kanālā.